1.6. DEN DĚTÍ (program pro žáky 3.-4.hodina) zajišťuje 5.A+5.B

       Cyklonožka – 16:30

2.6. třídní schůzky – informační den

       Veletrh vědy – pro členy kroužku Debrujářů

3.6. SBĚR

6.-8.6. výlet 3.A

7.6. Školička na nečisto – poslední setkání

8.6. výlet 4.B – Karel IV.-Praha     

10.6. výlet Pražský hrad – 5.B

10.6. 18:00 – divadelní kavárna

        19:00 – divadelní spolek Žumpa

14.6. Beseda se spisovatelkou p. Fišarovou

15.6. Atletický trojboj

20. – 21.6. projektové dny – LES

21.6. schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 17:00

23.6. Výlet 5.B – TEP Faktor

V týdnu od 27.6. končí vyučování pro všechny třídy v 11:45

       Pedagogická rada 12:15

27.6. Přespání 5.B

28.6. Školní zahradní slavnost 17:00 – 20:00

29.6. Sportovní den (možnost do školy na kole)

30.6. Vysvědčení