Úterý 19.4. Cesta proběhla bez komplikací, s písničkou, jsme v pořádku na místě. Děti jsou spokojené.

Po příjezdu do Hrdoňova jsme se ubytovali ve velmi příjemných pokojích a čekal na nás výborný oběd – zeleninová polévka a kuře s rýží. Zahájení programu s olympijskou tématikou proběhlo po poledním klidu. Děti se seznámily s naší olympijskou hymnou:

OLYMPIJSKÁ HYMNA

V starověkém Řecku začaly olympijské dějiny,

kdo chceš uspět jako vítěz, získej roli hrdiny

R: Olympijský slib je složen

každý spor je odložen

oheň Diův hry zahájil

mír na světě zachránil

Lstivou sfingu na útesu s připravenou hádankou

musíš přemoct ne však silou, ale chytrou myšlenkou

R:

Vládce bohů uvítáme, hostinu jim nachystáme

nikdo nebude mít žízeň, získáme tak jejich přízeň

V odpoledním programu se děti dozvěděli o vzniku světa podle řeckých bájí, absolvovali první dvouhodinu plavání a připravovali si krásné batikované šátky.

Po večeři si děti napsaly své deníčky a měly tu čest se setkat s bohy: Apollón – bůh slunce, Athéna – bohyně vítězných válek, Deméther – bohyně plodnosti země, Héra – bohyně ochránkyně rodiny a Poseidón – bůh všech vod. Úkolem dětí bude během týdne získat přízeň boha Dia, přesvědčit o své odvaze a hrdinství a získat olympijský oheň.

Všechny děti jsou v pořádku, spokojené a spánek přišel rychle 🙂

Středa 20.4. – Budíček v 7 hodin, snídaně, rozcvička před plaváním, plavání a dopolední program – procházka po okolí, starověké olympijské hry. Po obědě a siestě se děti připravily k následování stop Persea. Ve svých bárkách poskytly bezpečí Danaé a Perseovi a bohyně Pallas Athéna je odměnila zrcadlovými štíty, se kterými se mohly vydat za nebezpečnou Medúzou. Kdo jí pohlédl do očí zkameněl, ale chytrost a odvaha některých pozemšťanů umožnila Medúzu udolat a získat její hlavu i s její mocí. Po další hodině plavání a večeři jsme se seznámili s bájí o Daidalovi a Ikarovi. Jejich příběh nás přivedl k výrobě bludiště pro Minotaura.

Pak už jen pár písniček, kartáček na zuby a hajdy do peřin.

Čtvrtek 21.4. – Máme za sebou druhou noc a děti vstávaly hbitě ke snídani i další hodině plavání. Během dopoledne jsme mimo jiné trénovali volejbal, matematiku a udělali si krátkou procházku k lesu s orientací v mapě. Odpolední program začal bájí o Filemónovi a Baucis. Abychom si naklonili přízeň bohů připravili jsme pohoštění – Božskou Manu. Úkolem bylo připravit si ohniště, otop, směnným obchodem získat všechny potřebné přísady a začít vařit. Bylo vidět, že děti se vyznají. Na vařícími kotlíky se ozývalo: „Koření nakonec“, „Celeru jenom trošičku je výrazný.“ „No, na to, že nejím zeleninu, je to dobrý!“ „Kdo se obětuje?“ „Je to JEDLÝ!“ „Co je leler?“ Co vám budeme vyprávět – výsledek byl fenomenální. Všichni bohové se olizovali až za ušima. Rozhodnout o vítězi bylo takřka nemožné. Všechny skupinky svůj úkol splnily a na cestě získání ohně z Olympu jsou blíže. Po večeři nás čekal stejný souboj s Sfingx jaký musel podstoupit Oidipús. Proti nám stál časostroj, který odměřoval 60 minut a úkolem bylo získat 3 kódy a stroj tak zastavit. Překonali jsme množství hádanek, prolomili kód enigmy a spočítali řeckou šifru. Časostroj jsme zastavili 8 minut a 16 vteřin před limitem. Jupí.

Vyčůrat, pomodlit a spát…. 🙂 Dobrou noc.

Pátek 22.4. – Dopolední program jsme strávili venku hrou u vody, na „Šerchána“, procházkou po okolí a druhým pokusem o prolomení kódu enigmy. Tentokrát se nám podařilo časostroj zastavit, a to 17 minut a 51 vteřin před vypršením limitu – je to lepší a lepší. 🙂 Po dalším výborném obědě a následné siestě přišla na řadu báje o králi Sisifosovi a jeho záludnostech. Děti řešili několik zapeklitých logických úloh, aby přelstili nevypočitatelného krále a dostali se tak zase o kousek blíž k olympijskému ohni. Během odpoledne samozřejmě nechyběla další lekce plavání – jsou to všichni žraloci! Večer si děti užily kino s nezbytným občerstvením. Někteří si dokonce zakoupili místní suvenýry, máte se tedy na co těšit. 🙂 Po promítání se všichni odebrali na svá lůžka a s vidinou brzkého návratu ke svým rodinám ulehli ke spokojenému spánku.

Info: Vzhledem ke drobné úpravě harmonogramu naší ŠvP budeme odjíždět zítra ve 12:00 z Hrdoňova. Plánovaný příjezd do Úhonic je v 15:00. Přesný čas příjezdu zveřejníme zde ve 14:00.

Sobota 23.4. –

Příjezd dle navigace očekáváme v 15:30.

Ranní nutnosti : budníček, snídaně, úklid proběhly rychle. Následovala poslední hodina plavání a vrchol našeho týdenního snažení: získání ohně od Dia z hory Olymp. Báje o Prométheovi nám dodala odvahy, staré fresky nám připomněly prožitá dobrodružství a bylo jasné, že přízeň jsme bohů jsme získali. Zeus nás svou zprávou poslal k ohništi, odkud nás měsíční paprsek dovedl až k místu, kde louče s ohněm čekaly. Olympijský oheň se vrátil na zem – třikrát sláva. Náš hrdinský čin byl dokonán 🙂

Pak jsme rychle zabalili, dopsali deníčky, převzali diplomy za plavecké výkony, hurá do autobusů a šťastnou cestu domů.