Přítomni za školskou radu:

pan Tomáš Řehák – předseda ŠR

Mgr. Zdeňka Piknová (ZŠ)

Přítomní zástupci rodičů a přátel školy:

1.A – zástupce bude zvolen na třídních schůzkách

2.A – paní Helena Wohanková

3.A – paní Vendula Holičková

4.A – paní Jitka Sedláčková

4.B – paní Marcela Pěnkavová

5.A – paní Lenka Přikrylová

5.B – za paní Švendovou bude zástupce zvolen na třídních schůzkách

paní Marcela Petránková – zapisuje průběh ŠR

Hosté:

Mgr. Zuzana Najvárková – velmi děkujeme za účast, která je vždy velmi podnětná a přínosná

Omluveni:

za školskou radu – pan Martin Knotek (OÚ). Místo pana Knotka byl přítomen pan starosta Mgr. Bc. Martin Kučera, za což jsme velmi rádi, protože se nám rovnou dostávalo přímých odpovědí ze strany úřadu.

Projednaný program:

 1. Mgr. Zdeňka Piknová – rozloučila se s působením ve školské radě. Velmi děkujeme za její veškerou činnost a práci ve ŠR. Mgr. Piknová předala svou funkci Mgr. Bartošovi. Této ŠR se Mgr. Bartoš nezúčastnil, protože byl se svou třídou na škole v přírodě.
  Mgr. Piknová předala dokumentaci od roku 2005.
 2. Mgr. Bc. Martin Kučera nás seznámil s dopravním značením před školou – čekáme na objednané dopravní značení (cedule s 30km doporučenou rychlostí) – realizace bude asi do konce kalendářního roku.
  Dále se jedná o možnosti zastavení/stání přímo před školou – že by byla možnost rychlého vyložení a naložení dětí před školou.
 3. Stojan na kola a koloběžky na školní zahradě
  – paní ředitelka upřesní panu starostovi počet míst pro kola do stojanu
 4. Uvažuje se o nezpevněné ploše na parkování automobilů zaměstnanců (15 míst) v zadní části školy. Pan starosta zjistí možnosti u majetele pozemku (Premonstráti).
 5. Uvažuje se o možnosti rekonstruovat kuchyň s jídelnou. Paní ředitelka dodá panu starostovi studii na novou tělocvičnu + nové uspořádání kuchyně a jídelny. Tato studie byla vyhotovena již před 8 lety.
 6. Uvažuje se o rekonstrukci toalet dívek a chlapců v podkroví.
 7. Projekt Předzahrádka školy – cca za 70 tisíc Kč
  – kooperace školy a rodičů
  – budou na podzim dvě brigády za pomoci rodičů (18.9. a 2.10. od 9-15 hodin)
  – v plánu je vybudovat chodník směřující ke školní zahradě, dále smyslový chodníček a bylinkový šnek
 8. Pan Řehák je znovuzvolen jako předseda školské rady na další 3 roky. Gratulujeme a děkujeme za dosavadní perfektní spolupráci.
 9. Příměstské tábory proběhly úspěšně. Letos bylo účastno 125 dětí. Na příští rok opět chystáme 7 příměstských táborů.
 10. Příspěvek SRPŠ na tento školní rok je ve výši 600 Kč/dítě/školní rok