Rádi bychom Vás informovali, jak bude probíhat první zářijový týden ve školní jídelně.

Nyní nás čeká:

  • 1.9. zahájení školního roku, kdy se děti ve škole sejdou na jednu vyučovací hodinu. Kdo využije školní družinu, tak dostane oběd v naší školní jídelně. Bude krupicová kaše 🙂
  • 2. a 3. 9. budou mít všichni žáci adaptační program a budou končit v 11:45. Poté ještě půjdou na oběd.

Dovolujeme si Vám připomenout informace o platbách za stravné a za školní družinu.

Platba měsíčních záloh na obědy je ve výši 550 Kč

Měsíční poplatek za ŠD je 250 Kč.

Platby musí být na účtu k 10. dni aktuálního měsíce.

Placení obědů a poplatků za ŠD je pouze převodem na č. účtu: 0390877309 / 0800, variabilní symbol je stejný po celou dobu školní docházky. Při ztrátě variabilního symbolu se prosím obraťte na e-mail petrankova@zsuhonice.cz.

Odhlašování obědů telefonicky na číslo: 311 678 489 nebo 604 615 568 je v ten den do 8:00 hodin. 

Odhlašování obědů na e-mail je do 7:00 hodin v ten den na adresu: jidelnazsuhonice@seznam.cz.
E-maily, které přijdou později, budou odhlášeny až na den následující. Děkujeme za pochopení.

Prosím berte na vědomí, že omluvení nepřítomnosti žáka ve škole není odhlášení oběda ve ŠJ.

Přejeme Vám příjemné dny a těšíme se na Vás a Vaše děti.

Marcela Petránková