Srdečně Vás zveme na zahájení nového školního roku, které se koná ve středu 1. září v 8:00.

První školní den je důležitým okamžikem v životě našich dětí. Pokud máte možnost, doprovoďte své děti a prožijte si tento sváteční den spolu. Přijďte nejpozději v 7:50 do vestibulu školy, naši stávající žáci se shromáždí na školním hřišti a s 1. zvoněním školního roku v 8:00 paní učitelky odvedou naše prvňáčky na školní hřiště k slavnostnímu uvítání.

Po přivítání všech školáků a uvítání prvňáčků si paní učitelky a pan učitel odvedou své školáky do tříd k prvnímu povídání a setkání v novém školním roce. 1. září se žáci nepřezouvají. Ve třídách proběhne první testování dětí na COVID-19. (více informací o screeningovém testování 1.září, 6.září a 9.září v samostatném příspěvku)

Prvňáčci se poprvé budou testovat za přítomnosti rodičů 1. září, a to po slavnostním zahájení školního roku ve třídě pod vedením paní učitelky. Rodiče prvňáčků pak budou mít možnost dozvědět se podstatné informace o školní družině. Ke konci první hodiny budou opět vítáni v 1. třídě, kde si mohou své prvňáčky vyfotografovat. Vstup dospělým osobám do učebny 1. třídy bude umožněn pouze s rouškou. První den si prvňáčci přinesou jen aktovku, aby jim to na fotografiích patřičně slušelo.

Pedagogický sbor v novém školním roce:

  • 1. třída – p. uč. Mgr. Jana Ceplová, p.as. Mgr. Kateřina Babinská
  • 2. třída – p. uč. Karolína Procházková, p. as. Eva Voráčková
  • 3. třída – p. uč. Mgr. Lenka Šťovíčková
  • 4.A – p. uč. Mgr. Jana Vlčková, p. as. Ing. Martina Broučková
  • 4.B – p. uč. Mgr. Radka Mejtská
  • 5.A – p. uč. Mgr. Ivan Bartoš, p. as. Jindřiška Radotínská
  • 5.B – p. uč. Mgr. Petra Vedralová, p. as. Bc. Jiří Smíšek

Školní jídelna je v provozu již od prvního dne. Ke stravování první den je nutné se přihlásit u třídních učitelů.

Školní družina je v provozu od 1.9.-10.9. od 9:00 do 17:30.

Školní týden 2.-3.9.2021:

Ve dnech 2.-3.9. budou pro žáky 1.-5. ročníku nachystány „adaptační dny“. Třídní učitelé připravují aktivity, které kladou důraz na vzájemnou důvěru, podporu a komunikaci. Oby dny budou všechny ročníky končit dopolední program v 11:45. Na něj navazuje školní družina, která je do 10.9. přístupná pro všechny, kdo potřebují.

Od 6.9.2021 bude vyučování podle rozvrhu.

První třídní schůzky se budou konat 9.9. od 17 hodin.

Návrat ze zahraničí
Upozorňujeme rodiče, že při návratu ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy jsou po vstupu na území ČR povinni své děti nejdříve 5. den (resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy), nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak.
Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.