Přijatí žáci s registračním číslem:

482021672021942021
502021682021952021
5120217420211002021
5220218420211012021
5320218520211072021
5420218620211082021
5820219020211122021
6120219120211152021

Žáci s odkladem povinné školní docházky:

4920211092021
5720211132021
8320211142021

Pozastavené správní řízení

1102021 

Nepřijatí žáci s registračním číslem vylosovaní v pořadí:

1. 8920217.   76202113. 782021
2. 9320218.   88202114. 812021
3. 7220219.   103202115. 922021
4. 106202110. 104202116. 822021
5. 73202111.  872021 
6. 60202112.  1052021 

Nejpozději do 31.8.2021 rozhodne ředitelka školy o odkladu povinné školní docházky dětí, které čekají na vyšetření školní zralosti a zákonní zástupci podali žádost o přijetí.

V Úhonicích 3.května 2021

                                                                                Mgr. Zuzana Najvárková, ředitelka školy

Pro školní rok 2021/2022 byli přijati jen žáci, kteří splnili kritéria č.2., 3., 4.

Žádosti podle kritéria č.5 byly vylosovány v pořadí viz výše a v případě uvolnění místa budou žadatelé informováni telefonicky.