POHÁDKA O Zlatovlásce, Jak šlo vejce na vandr, pohádka Devět

  • sejdeme se konečně s ostatními kamarády 😊
  • společně se podíváme na další klasické pohádky na naší promítače a pojmenujeme charakteristiky postav a ponaučení z příběhů
  • opět si připravíme něco dobrého (vajíčková pomazánka s pažitkou z naší zahrádky, ovocný salát a minidortík s ozdobou)
  • ke svátku maminek vyrobíme hezké překvapení
  • učíme se pojmenovávat části dne (ráno, poledne, dopoledne, odpoledne, večer, noc)
  • navštíví nás nafukovací kino s hezkou pohádkou
  • počítáme pomocí Hejného metody, vytváříme rýmy a trénujeme gymnastiku mluvidel
  • seznámíme se s živou a neživou přírodou (voda, kameny, hmyz, květiny)
  • přírodní materiály využijeme i při výtvarných činnostech (otisky korkem, herbář, mozaika)
  • naučíme se nové písničky a doprovodíme se na hudební nástroje