Vážení rodiče,

od příštího pondělí 12.4.2021 bude dětem celého prvního stupně umožněn návrat k prezenční výuce alespoň v rotačním systému. Polovina žáků bude mít jeden týden výuku ve škole a druhý týden distančně a druhá polovina obráceně.  

V lichém týdnu (od 12.4. do 16.4.) budou na prezenční výuku docházet žáci 1.A, 2.A a 5.A třídy.

V sudém týdnu (od 19.4. do 23.4.) budou na prezenční výuku docházet žáci 3.A, 3.B, 4.A, 4.B třídy.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory/jednorázové roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). 

Základní škola bude otevřena od 7:25, kdy žáci půjdou rovnou do své učebny. Před vstupem do budovy platí povinnost dezinfekce rukou.

Vyučování začíná v 8:00 a odpovídá běžnému rozvrhu. 

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. 

Testovací diagram

Testovat se nemusí 

– děti, které se prokáží potvrzením, že prodělaly COVID-19 v posledních 90 dnech

– děti, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního POC antigenního testu provedeném na odběrovém místě a není starší 48 hodin

– osoby, které mají vystavený certifikát o provedeném očkování proti COVID-19

Testování bude probíhat 2x v týdnu (pondělí a čtvrtek) během první vyučovací hodiny ve třídách neinvazivními testy LEPU RAPID. Průběh testování zde:https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Postup dle výsledků testování ve škole:

V případě pozitivního testu v pondělí – škola vydá potvrzení o pozitivním AG testu, žák bude poslán domů, zákonný zástupce informuje dětského lékaře a podstoupí PCR test. 

V případě pozitivního testu ve čtvrtek – postup je obdobný, ale s žákem odchází domů celá třída. Spolužáci celé třídy čekají na výsledek PCR testu. Pokud je negativní, mohou se všichni vrátit do školy. Pokud bude výsledek pozitivní, zákonný zástupce je povinen informovat školu a ta zašle Krajské Hygienické stanici potřebné informace.

Pokud se pozitivita nepotvrdí, vrací se všichni do školy.

Přehledně viz leták: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Přítomnost rodičů u testování je možná pouze u žáků 1.-3.ročníku a v případech hodného zvláštního zřetele (4.-5.ročník) Pokud rodiče chtějí asistovat při testování svých dětí, sdělí tuto skutečnost e-mailem třídním učitelům a bude jim sdělen čas a místo určené k testování. 

Testování je dobrovolné – pokud rodiče s testováním nesouhlasí, děti zůstávají doma a jejich absence je omluvena. Pokud se rozhodnete svoje děti netestovat, sdělte tuto informaci třídním učitelům.

Uvítáme pomoc rodičů při zavádění tohoto nového opatření. Pokud se rozhodnete škole věnovat cca 45 ranních minut, kontaktujte p.Radotínskou na zsuhonice@seznam.cz do 8:00 pátku 9.4.2021.

Školní jídelna:

Žáci budou stravování podle harmonogramu, který byl platný od začátku školního roku 2020/2021 (každá třída se stravuje samostatně). Žáci, kteří mají naplánovanou prezenční výuku budou  automaticky vždy na týden přihlášeni ke stravování. 

Žáci, kteří budou v distančním režimu se mohou přihlásit k odběru dotovaných obědů. 

Přihlášení/Odhlášení a pro další informace pište, prosím, na e-mail jidelnazsuhonice@seznam.cz nejdéle do pátku 9.4. do 8 hodin. Děkujeme. 

Na vyučování navazuje provoz školní družiny 11:45 – 17:30. Znovu připomínám, že také ve školní družině platí pravidla nošení ochrany úst a nosu. Družina bude maximálně využívat prostory školní zahrady a blízkého lesa pro pobyt venku. Prosíme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením.

Ranní družina nebude v provozu.

Věřím, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy umožní od některých opatření upustit.

Těšíme se na Vás!