Vážení rodiče.

Pokud nastane příznivá epidemiologická situace o prázdninách, bude v letních měsících červenec – srpen 2021 ZŠ a MŠ Úhonice realizovat 7 příměstských táborů podpořených z výzvy Místní akční skupiny Mezi Hrady a z dotace ESF ČR.

V současné chvíli Vám můžeme nabídnout možnost přihlásit své děti na příměstské tábory za těchto podmínek:

 • Příměstské tábory jsou nepobytová forma péče o děti, jejímž účelem je zajištění péče o děti mimo školní vyučování s cílem umožnit sladění pracovního a rodinného života.
 • Provozní doba táborů:             8-17h
 • Kapacita:                               16-20 dětí
 • Pomůcky na tvoření, stravování a pitný režim zajištěn.
 • Příměstské tábory se řídí provozním řádem.

Termín / téma / pro koho / lektoři:

Červenec

1., 2., 7., 8., 9. 7.        Z pohádky do pohádky, pro MŠ        R. Kročáková, E.Bendová

12. – 16. 7. 2021         Madagaskar, pro MŠ                         K. Sýkorová, M. M. Bennett

12. – 16. 7. 2021         Míčově-cyklo-výcvikový, pro ZŠ        E. Voráčková, J. Smíšek

19. – 23. 7. 2021         Hudebně divadelní, pro ZŠ                K. Polačková H., M. Urbanová

26. – 30. 7. 2021         Cesta kolem světa, pro MŠ               R. Kročáková, E.Bendová

Srpen

2. – 6. 8. 2021             Art (umělecky zaměřený), pro ZŠ     J. Vlčková, J. Radotínská

16. – 20. 8. 2021         Olympiáda, pro ZŠ                             K. Sýkorová, M. M. Bennett

Cena: 0 Kč vzhledem ke 100% dotaci z ESF ČR a ze státních zdrojů

Rodiče hradí stravné, cestovné a vstupné ve výši, o které budete informováni dle programu jednotlivých příměstských táborů.

Po Vašem přihlášení do projektu bude od rodičů vybíráno potvrzení ze zaměstnání, nebo potvrzení od ČSSZ, či potvrzení z ÚP o rekvalifikaci (viz níže). Bude vedena docházka zapojených dětí. Na konci projektu budou rozdány a vyplněny dotazníky spokojenosti.

Další informace pro rodiče:

 • Podpořené osoby – rodiče – musí doložit potvrzení o zaměstnání, a to:
  • Zaměstnanci – Pracovní smlouva, nebo DPP / DPČ
  • OSVČ – potvrzení od ČSSZ
  • Potvrzení z ÚP o přípravě na zaměstnání – rekvalifikaci
 • Rodič dítě přihlašuje vyplněním Přihlášky na tábor (vzor D) a jejím odesláním na e-mail polackova.husova@zsuhonice.cz, a to do 10. 5. 2021 s tím, že o přihlášení dítěte na příměstský tábor rozhoduje dřívější datum odeslání přihlášky.
 • Schůzka pro rodiče přihlášených dětí se bude konat dne 20. 5. 2021 od 17h
  (osobní, či online formou dle aktuální epidemiologické situace).
 • S podpořenou osobou bude podepsána Smlouva s rodičem (vzor B).
 • Dále rodič podepisuje Monitorovací list podpořené osoby – evidenci hodin poskytnuté podpory.

Upozornění:

V případě, že dítě z tábora odhlásíte, sdělte tuto skutečnost co nejdříve na email polackova.husova@zsuhonice.cz .

Podmínkou pro přijetí dítěte na příměstský tábor je doložení všech potřebných dokumentů (viz výše) do 15. 6. 2021.

Kontaktní osoba pro příměstské tábory:

Kateřina Polačková