POHÁDKA O šípkové Růžence a pohádka  Hrnečku vař!

 • zavzpomínáme na Vánoce, možná přijde i Ježíšek 😊 dozvíme se něco o tradici Tří králů
 • seznamujeme se s pohádkami pomocí obrázků (řazení podle děje)
 • snažíme se poznávat rozdíly mezi dobrem a zlem (charakteristika postav)
 • procvičujeme také barvy, počty a rozlišujeme čeho je málo a naopak hodně (soustředíme se na protiklady)
 • povídáme si o ročních obdobích, měsících a počasí
 • na procházkách pozorujeme změny v přírodě
 • naučíme se něco o správném stravování i stolování
 • při výtvarných činnostech pracujeme s různými materiály (modelína, vata, práce s potravinami)
 •  zkusíme si různé pokusy (s ledem nebo se sodou)
 • zacvičíme si u pohybových her Na tři krále, Na kometu, Na sochy, budeme cvičit s padákem
 • zazpíváme si písničky Tři králové, Ukolébavku, Když jde malý bobr spát a další, Mám hrneček mám