Vážení rodiče,
v souvislosti s probíhajícími stavebními úpravami, kvůli kterým je zahájení školního roku 2020/2021 posunuto na 7.9.2020 a v návaznosti na distanční výuku v minulém pololetí připravujeme pro naše školáky Adaptační týden. Jedná se o připravený program v době od 1.9. do 4.9.2020, kdy jsou školní učebny z bezpečnostních důvodů uzavřeny. Tento týden není zahrnut do školního roku – jedná se tedy o dobrovolnou docházku. Pro aktivity Adaptačního týdne budou mít učitelé a vychovatelé „základnu“ v obecní stodole (Na Návsi 24, Úhonice).Ta bude otevřena od 7:45 pouze pro žáky, kteří budou přihlášení přes přihlašovací formulář – viz odkaz níže, nebo pro žáky, kterým při předání rodiče osobně vyplní přihlášku u svého třídního učitele. V dopoledních hodinách se dětem budou věnovat třídní učitelé a asistenti pedagoga (8:00 – 11:45). Věříme, že tím se nabízí velký prostor pro sblížení třídního kolektivu po dlouhých prázdninách. Během týdne budou pro žáky připraveny teambuildingové aktivity. Obědy pro přihlášené žáky připraví naše školní jídelna. Od 11:45 žáci mohou pokračovat v aktivitách v rámci programu školní družiny do 16:00 (vzhledem k provozu sousedícího restauračního zařízení).Tento adaptační týden není pro žáky povinný, záleží pouze na rozhodnutí a potřebách rodičů, zda se děti tohoto programu budou účastnit.

Slavnostní zahájení školního roku se bude konat 7.9. v 8:00 na školní zahradě. Ten den již nebude krácen pobyt ve škole a všichni žáci budou zůstávat ve škole do 11:45. Ve dnech 7.-8.9. bude pro všechny žáky výuka do 11:45, od středy 9.9. již bude probíhat výuka dle rozvrhů jednotlivých tříd.
Pro přihlášení na adaptační týden využijte odkaz zde:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVIAq8NuhLcPYbot5eZciwI221k0itIv8J9izvg2YXx4aP3A/viewform?usp=sf_link
Přeji hezký zbytek prázdnin a už se na Vás moc těšíme.