Vážení rodiče, milí žáci,

máme před sebou poslední týden školního roku 2019/2020. Během tohoto týdne se žáci budou účastnit třídních výletů a třídních akcí. Pro žáky pátého ročníku je v úterý 23.6. připraven program paní psycholožky paní Bobekové, zaměřený na sebeuvědomění, sebevědomí a odbourání obav z přestupu na 2. stupeň.

Jak bylo oznámeno již na začátku školního roku, 29. a 30.6. jsou dny ředitelského volna, protože již od 24.6. začínají přípravné práce rekonstrukce střechy školní budovy.

Vysvědčení budeme vydávat v pátek 26.června 2020

v 8:00 žákům 1. a 2. ročníku.

v 8:30 žákům 3. a 4. ročníku

v 9:00 žákům 5. ročníku, se kterými se pak rozloučíme.

Žáci vstoupí do budovy hlavním vchodem v roušce a odejdou do určené třídy nebo do určeného prostoru na školní zahradě. Pro vysvědčení si mohou přijít všechny děti. Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici v kanceláři školy.