Vážení rodiče,

v žádosti o podporu projektů „Příměstské tábory v Úhonicích“ z operačního programu „Zaměstnanost – Prorodinná opatření“, kterou jsme podali 17.12.2019, jsme uvedli 7 turnusů pro letošní léto 2020. Jedná se o 3 tábory pro děti ZŠ a 4 tábory pro děti MŠ, tak aby byla zajištěna péče o děti v době prázdnin.

Termín rozhodnutí o schválení žádosti byl stanoven až na duben – květen 2020. Vzhledem k epidemiologické situaci k rozhodnutí dosud nedošlo. Podle posledních informací by k tomuto rozhodnutí má dojít v červnu. Bohužel zatím nejsou ani známy podmínky Ministerstva zdravotnictví ČR, za jakých budeme moci tábory realizovat.

V úterý 2.června 2020 se koná seminář pro úspěšné příjemce dotace, kam jsme byli pozváni a je pro příjemce povinné. Věřím, že po tomto školení budeme vědět více.

Děkuji Vám všem za trpělivost.