Vážení rodiče,

z rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy je od 25.5. možná osobní přítomnost žáků prvního stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.  Do školních skupin je přihlášeno 12 žáků 5. ročníku a 11 žáků 1. – 3.ročníku. Vzdělávací aktivity budou probíhat v těchto dvou skupinách.

Dopolední aktivity u žáků 5. ročníku povede pan učitel Bartoš.

Ve druhé – smíšené skupině – povede vzdělávací aktivity paní učitelka Procházková. Pokud se žáci budou chtít účastnit online hodin svých třídních učitelů, budou jim zapůjčeny školní IPady. Žáci musí být vybaveni svými přístupovými hesly a vlastními sluchátky (těmi bohužel škola nedisponuje).

Odpolední aktivity zajišťují vychovatelé školní družiny.

Základní škola bude otevřena od 7:40 do 16:00. 

Dopolední blok 8:00 – 12:00

Odpolední blok 12:00 – 16:00

Provoz a podmínky otevření podléhají metodice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Před nástupem do ZŠ je zákonný zástupce povinen podepsat Čestné prohlášení a seznámení. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty neodepíše, nebude dítěti účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení doporučujeme vyplnit doma a ve škole jej pouze předat.

Oficiální pokyny MŠMT:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

ABY NEDOCHÁZELO K NADMĚRNÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY, VE VESTIBULU ČI ŠATNĚ ZŠ, PŘÍCHOD DO ZŠ BUDE organizovaný pověřenou osobou. 
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

DOPROVOD NEBUDE MÍT POVOLEN VSTUP DO PROSTOR ZŠ.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
Neprodleně po přezutí a převlečení musí každé dítě použít desinfekci. 

ORGANIZACE PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Provoz 7:40 – 16:00 zajišťují pedagogové ZŠ 
Stravování bude zajištěno formou obědových balíčků.

ORGANIZACE DNE

7:40 – 8:00  příchod žáků

8:00 – 12:00 Dopolední výukový blok

WC smíšená skupina 8:30, 9:30, 10:30, 11:30

WC skupina 5. tř 8:45, 9:45, 10:45, 11:45

12:00 – 12:30 obědová přestávka

12:30 – 16:00 družinové aktivity, pobyt venku, ukončení provozu

Věříme, že provoz bude bez problémů a ke spokojenosti Vaší a hlavně Vašich dětí.