Vážení rodiče,

Z rozhodnutí zřizovatele bude od 11.5.2020 otevřena mateřská škola při ZŠ a MŠ Úhonice.

Provoz a podmínky otevření podléhají metodice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Před nástupem do MŠ je zákonný zástupce povinen podepsat Čestné prohlášení a seznámení. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty neodepíše, nebude dítěti účast ve škole umožněna.

Čestné prohlášení doporučujeme vyplnit doma a ve školce jej pouze předat.

Oficiální pokyny MŠMT:

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
– Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

ABY NEDOCHÁZELO K NADMĚRNÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ PŘED BUDOVOU ŠKOLY, VE VESTIBULU ČI ŠATNĚ MŠ, PŘÍCHOD DO MŠ BUDE MOŽNÝ POUZE ZADNÍMI DVEŘMI ZE ZAHRADY – MALOU TŘÍDOU (a to po celou dobu trvání těchto krizových opatření. I v případě znovuotevření ZŠ). Hlavní vchod bude prozatím uzamčen.
DOPROVOD PŘEDÁ DÍTĚ PEDAGOGŮM, KTEŘÍ ZKONTROLUJÍ JEHO ZDRAVOTNÍ STAV (TEPLOTA, KAŠEL, RÝMA).

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

DOPROVOD NEBUDE MÍT POVOLEN VSTUP DO PROSTOR MŠ.
– Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
– MŠMT doporučuje organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
– Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
– Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy.

ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
OMEZENÝ PROVOZ MŠ V OBDOBÍ 11.-22.5. 2020

Provoz 7:30 – 14:30 zajišťují pedagogové ZŠ (páni vychovatelé ŠD)
Stravování bude zajištěno v celém rozsahu svačina – oběd – svačina. (dovážené obědy INITA)
Ke stravování je nutné dítě přihlásit nejpozději předcházející den do 8:00
Z hygienických důvodů nebudou v MŠ používány zubní kartáčky, hřebeny
Pro pitný režim venku rodiče zajistí jasně označené lahvičky – nejlépe se značkou dítěte.

REŽIM DNE

7:30 – 8:30

  • příchod dětí
  • Ranní filtr (rodiče vyčkají na výsledek ranního filtru)
  • Volná hra

8:30 – 9:00

  • hygiena
  • Svačina

9:00 – 11:15

  • pobyt venku (zahrada MŠ)

11:15- 12:00

  • hygiena – oběd – hygiena

12:00 – 12:30

  • odchod dětí po obědě
  • Klidná hra

12:30 – 12:45 klidový režim (čtení)

12:45 – 13:45 pobyt venku

13:45 – 14:00 hygiena – svačina

14:00 – 14:30 pobyt venku, ukončení provozu

Věříme, že provoz bude bez problémů a k Vaší spokojenosti.

SMĚRNICE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ