Vážení rodiče a zákonní zástupci.
Dovolte mi informovat Vás o změnách v souvislosti se zápisem do mateřské školy v ZŠ a MŠ Úhonice, který se měl konat 14.května 2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k organizaci k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční
se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.
Dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání stanovuji jako ředitelka školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona na období 2.- 16. května 2020.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců
ve škole. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky datovou
schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, či prostým vhozením do poštovní schránky školy,
2. pro příjem žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy žádosti budou přijímány od 2. 5. 2020 do 16.5. 2020.

Vyhlášená kritéria ze dne 22.3.2017 odpovídají současnému stavu. Škola bude postupovat podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. Škola přednostně přijímá děti ze spádové oblasti.

Kritéria -zde.

Při zápisu je nutno předložit:

1. Vyplněnou žádost o přijetí na předtištěném formuláři s prohlášením zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte a kopii očkovacího průkazu.

2. Kopii rodného listu dítěte.

3. Kopii OP zákonného zástupce.

Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ je možno vyzvednout ve škole po telefonické domluvě na 731 581 779 nebo ke stažení na webových stránkách školy – zde.