Dobrý den, vážení rodiče,
rádi bychom Vás požádali o respektování nařízení, které bylo vydáno ministerstvem zdravotnictví: V pátek 6. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR nařizuje, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.“
Od pondělí 9. 3. bude ve škole ve zvýšené míře kontrolován zdravotní stav přítomných dětí na zvýšenou teplotu a další příznaky nemoci. Žáci s podezřením na onemocnění budou po kontaktování rodičů odesláni domů. Výuka v základní škole i mateřské škole bude probíhat v běžném režimu, pokud nebude doporučen jiný postup.
Stále je pro nás hlavní zachovat klid, rozvahu a sledovat informace z oficiálních zdrojů.

Velmi Vám děkujeme za spolupráci, tým ZŠ a MŠ Úhonice