Vážení rodiče, žáci a učitelé,
vzhledem k aktuálnímu výskytu epidemie COVID-19 Vás chceme informovat o eventuálních preventivních opatření.
MŠMT vydalo doporučení, které si můžete přečíst zde:http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru
Pokud jste v posledních 10-ti dnech pobývali v oblastech s výskytem koronaviru, postupujte dle doporučení, které odkazuje na stránky Ministerstva zdravotnictví.
V případě jakéhokoliv podezření kontaktujte telefonicky svého lékaře či Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje ( http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html ).

Výuka v základní škole i mateřské škole bude probíhat v běžném režimu, pokud nebude doporučen jiný postup.
Hlavní však je podle našeho názoru zachovat klid a rozvahu a sledovat informace z oficiálních zdrojů.