ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

se uskuteční ve středu 15. dubna 2020 od 13:00 – 17:00

Pokud někdo z budoucích prvňáčků v tomto termínu nemá možnost k zápisu přijít, kontaktujte nás na tel. č. 731 581 779 nebo e-mailem zsuhonice@seznam.cz

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste:

RODNÝ LIST žáka

OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce

– případně potvrzení o povoleném odkladu školní docházky pro školní rok 2019/2020

– vyplněné formuláře:

  • Žádost o přijetí
  • Žádost o odklad
    (Při žádosti o odklad šk.docházky je nutné předložit doporučení pediatra i doporučení příslušného školského poradenského zařízení.)

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ K ZÁPISU
(Bude spuštěno dne 18. března, přihlašování se ukončí dne 10. dubna)

Desatero pro rodiče

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
Kritéria pro přijetí dítěte

Upozornění: Dle nového občanského zákoníku je potřebná účast obou rodičů (podpisy na dokumentech).