Informace o připravovaných příměstských táborech v ZŠ a MŠ Úhonice

Ve spolupráci s Místní akční skupinou MEZI HRADY, z.s. jsem 17.12.2019 podala
žádost o podporu projektu „Příměstské tábory v Úhonicích“ z operačního programu
„Zaměstnanost – Prorodinná opatření“. Pro rodiče dětí, které budou umístěny
v příměstských táborech, má tento projekt přinést příležitost rovného postavení na trhu
práce či příležitost pro vstup na trh práce.
V žádosti je uvedeno 7 turnusů v roce 2020 a 7 turnusů v roce 2021. Jedná se o
zajištění péče o děti v době prázdnin.
Bohužel termín rozhodnutí o schválení žádosti je stanoven až na duben – květen 2020.
Aby bylo možné činit včasný nábor dětí, by mělo být SNAD rozhodnutí neoficiálně
známo do konce března. Z tohoto důvodu se obáváme o naplněnost táborů, tak aby
byly splněny dotační podmínky pro uznání dotace.
V roce 2020 máme naplánované:


Pro MŠ
20.-24.7. – Indiánský tábor
27.-31.7. – Pohádkový tábor
3.-7.8. – Pirátský tábor
10.-14.8. – Indiánský tábor

Pro ZŠ
13.-17.7. – Tvořivý tábor s netradičním materiálem
20.-24.7. – Sportovní tábor
3.-7.8. – Výtvarný tábor

Kapacita jednotlivých táborů je 16 – 20 dětí. Většina realizačního týmu je z řad ped.
sboru ZŠ a MŠ. Dále tábory povedou studentky Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy.
Po zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace a Vašem přihlášení do projektu, bude
od rodičů vybíráno potvrzení ze zaměstnání, nebo živnostenský list, potvrzení z ÚP,
případně o rekvalifikaci. Bude také vedena docházka zapojených dětí. Na konci
projektu budou rozdány a vyplněny dotazníky spokojenosti.
Cenu tábora budou tvořit finanční výdaje za stravné pro MŠ (cca 150Kč/den) a výdaje
za dopravu a vstupy na případných výletech.