• hodnocení žáků
 • 15.1. není kroužek flétny
 • 17.1. „Ještě vánoční“ divadelní představení žáků 5. roč.
 • 29.1. Matematická olympiáda – okresní kolo – Černošice (vybraní žáci 5.tř)
 • 29.1. – 3. projektový den Etika a etiketa
 • 30.1. vysvědčení bude rozdáváno 1. vyuč. hodinu
 • 31.1. pololetní prázdniny
 • Mimořádná schůzka pro rodiče žáků 5.tř, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, se bude konat 12.2. v 16:30 (přihlášky, zápisové lístky)
 • V týdnu před jarními prázdninami 24.-28.2. se bude konat recitační soutěž (třídní a školní kola)
 • jarní prázdniny 29.2. – 8.3.2020
 • zájem o ŠD v době jarních prázdnin – v provozu při přihlášení min.20 dětí
 • ŠD – prosím, přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí (v případě sněhu – jedny rukavice výhradně pro ŠD)
 • ŠD – pitný režim na 2. pololetí – 40 Kč
 • kroužky v druhém pololetí (přihlášení možné pouze v případě nenaplněné kapacity)
 • SBĚR papíru + víčka + hliník – 3.-5.2. probíhá sběr, 6. února 2020 – odvoz
 • PLAVÁNÍ – 9.,16.,23.,30.1. – termíny plavání 3.-5.tř
 • 30.1. poslední lekce plavání pro 3.- 4.třídy (odjezd v 9:15)
 • Od 7.2.  1.lekce plavání 1.-2.tř + MŠ – Každý pátek 1.,2.tř – 6 lekcí

                – kdo žádá o potvrzení pro pojišťovnu, prosím zapište se u tř. učitele

 • školy v přírodě – více informací u tř. učitelů
 • termín příštích tř. schůzek – 31.3.2020 od 17 hod.
 • Nahlásit změny zdrav. Pojišťoven, trvalého bydliště
 • ZTRÁTY A NÁLEZY – PROSÍM, ROZEBERTE SI. (31.1. BUDE OBSAH KRABICE ODVEZEN DO KLOKÁNKU)