7.1.   Celoroční hra  – téma Tři králové

14.1.  Celoroční hra – téma zima kolem nás

15. 1. Divadlo Kolem (divadelní představení proběhne v prostorách

mateřské školy a je hrazeno z Fondu rodičů MŠ)

16.1.  Pečení, vaření –  jednohubky

           Návštěva logopedky (jemná motorika, uvolňovací cviky, gymnastika

mluvidel)

21.1.  Celoroční hra – téma sněhulák

28.1.  Celoroční hra – téma sněhová vločka

30.1. Pečení, vaření – ovocný salát