Přítomni za školskou radu: 

pan Řehák – předseda ŠR

Mgr. Z. Piknová (ZŠ)

pan M. Knotek (OÚ)

Přítomní zástupci rodičů a přátel školy: 

Mgr. Z. Najvárková – ředitelka ZŠ

Mgr. T. Vítková – zástupkyně ředitelky ZŠ

1.A – paní Kejla

2.A – paní Sedláčková

2.B – paní Pěnkavová

3.A – paní Přikrylová

5.A – paní Trnobranská

Omluvení zástupci rodičů a přátel školy: 

3.B – paní Švendová

4.A – pan Vlček

M. Petránková

Projednaný program:

  1. Informace o lyžařském výcviku – podala paní učitelka Vítková (LV zrušen – málo přihlášených dětí)
  2. Knihovnička – realizace a pravidla
  3. Fotografování 
  4. Projekt školní zahrady – výzva MŽP č. 7/2019 (setkání na zahradě 21.11. v 16 hodin) 
  5. Bezhotovostní platby v roce 2020/21
  6. Informace o ZŠ (listopad – prosinec)