• hodnocení žáků
 • 8.11.školní kinokavárna –   16:00 otevření kavárny
 • 16:30 Tajný život mazlíčků 2
 • 19:30 Teroristka
 • od 8.11. probíhá přípravka na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – vede p.uč.Bartoš (listopad- duben cena 300 Kč) vždy v pátek od 13:00
 • 11.11. 16:30 lampiónový průvod
 • od 14.11. probíhá pravidelná výuka plavání 3.,4.,(5.?)třídy – každýčtvrtek
 • Školní fotografování – Vánoční
  • 18.11. focení 4.+3.B tř
   • 19.11. focení 2.A + 2.B + 5.tř
   • 20.11. focení 1. + 3.Atřída
   • 21.11. focení MŠ
 • 22.11. DEN FEŠÁKŮ
 • 27.11. preventivní program „Chování na internetu“ (2.-5.tř.)
 • 29.11. Vánoční dílny (15 – 18 hod) – pomoc rodičů vítána, kdo má možnost darovat chvojí (jedlové), prosím, obraťte se na p. uč. Šťovíčkovou
 • Prosíme rodiče, kteří mohou poskytnout sponzorské dary do TOMBOLY či na MIKULÁŠE, aby se obraceli na p. Radotínskou                                                                                                         
 • vánoční zpívání – rozsvěcení stromu na návsi 1.12.
 • vánoční koncert 8.12. v kostele – prosíme rodiče vybraných dětí o potvrzení účasti
 • adventní výlet do Drážďan 4.12.2019 – přihlášky u třídních učitelů
 • 13.12. Těšíme se na Ježíška – 15:00
 • Info pro rodiče žáků 5.roč. k příjímacímu řízení na SŠ
 • lyžařský kurz ZRUŠEN
 • SVAČINY – paní školnice upozorňuje, že v poslední době nachází v odpadkových koších velké množství nesnědených svačin.
 • DVEŘE – zavírání při odchodu – pomozte zvýšit bezpečnost vašich dětí
 • PROJEKT ŠKOLNÍ ZAHRADY – info od školské rady – setkaní 21.11. v 16.00