SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH PŘI ZÁPISU 9.5.2019 DO MŠ

Přijaté děti jsou uvedeny pod registračními čísly:

• 862019
• 1042019
• 1002019
• 992019
• 982019
• 1062019
• 812019
• 1082019
• 772019
• 752019
• 732019

Přijaté děti k individuálnímu vzdělávání:

• 1192019

Pozastavené správní řízení. Rozhodnutí o přijetí na poslední volné místo bude vydáno na základě potvrzení o trvalém bydlišti v obci Úhonice:

• 882019
• 1092019

Seznam nepřijatých

• 1022019
• 872019
• 1102019
• 1112019
• 1122019
• 1142019
• 832019
• 1012019
• 912019
• 852019
• 942019
• 972019
• 1032019
• 922019
• 842019
• 902019

• 892019

• 1072019
• 712019
• 1152019
• 792019
• 952019
• 962019
• 1052019
• 932019
• 1132019

V Úhonicích 17.5.2019

 

Mgr. Zuzana Najvárková