ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY DNE 10.4.2019

Přijatí žáci s registračním číslem:

352019       442019       562019
362019       452019       582019
372019       462019       602019
382019       472019       702019
392019       482019       722019
412019       492019       742019
422019       502019       762019
432019       512019       822019

Žáci s odkladem povinné školní docházky:

522019     622019

542019

Nepřijatí žáci s registračním číslem vylosovaní v pořadí:

1. 802019
2. 402019
3. 572019
4. 552019
5. 532019
6. 782019

Nejpozději do 31.5.2019 rozhodne ředitelka školy o odkladu povinné školní docházky dětí, které čekají na vyšetření školní zralosti a byly v naší škole v daný den u zápisu.

V Úhonicích 17.4.2019
Mgr. Zuzana Najvárková
ředitelka školy