Při zápisu je nutno předložit:

1. Vyplněnou žádost o přijetí na předtištěném formuláři s lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte potvrzenou pediatrem (zdravotní způsobilost včetně potvrzení o absolvování stanovených očkování).

2. Rodný list dítěte.

3. OP zákonného zástupce.

Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s tiskopisem pro pediatra je možno vyzvednout v mateřské škole denně od 24.dubna 2019 nebo ke stažení na webových stránkách školy (zde)

K zápisu se dostaví žadatel – zákonný zástupce s potřebnými doklady (účast dítěte není nutná).

Těšíme se na Vás.