ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY DNE 18.4.2018

Přijatí žáci s registračním číslem:

372018
382018
392018
402018
422018
432018
442018
452018
462018
472018
482018
492018

502018
512018
522018
532018
542018
552018
562018
572018
582018
592018
602018
632018

642018
662018
672018
682018
692018
702018
712018
722018
732018
742018
752018
762018

 

Žáci s odkladem povinné školní docházky:

412018
652018
612018
772018
622018

Nejpozději do 31.5.2018 rozhodne ředitelka školy o odkladu nebo přijetí dětí, které čekají na vyšetření školní zralosti a byly v naší škole v daný den u zápisu.

V Úhonicích 26.4.2018

Mgr. Zuzana Najvárková
ředitelka školy