Přítomni:
Mgr. Zdeňka Piknová (za školu)
Mgr. Zuzana Najvárková (ředitelka školy)
paní Kotíková (za obec)
Marcela Petránková (za školu – zapisovatelka)

Zástupci tříd:
paní Wohanková Chylíková
paní Trnobranská
paní Přikrylová
paní Říhová
pan Vlček
pan Řehák

Nepřítomni a omluveni:
pan Salava (předseda)

Program
1. Informace a příprava na 110. výročí školy (září 2018)
– Benefiční týden od 19. 5. do 25. 5. 2018
– 19. 5. 2018 od 16.30h začne benefiční týden akcí „Hudební stodola“, kde vystoupí hudební skupiny
– 25. 5. 2018 bude benefiční týden pokračovat benefičním koncertem. Součástí tohoto dne bude i dražba (výtěžek bude věnovaný na renovaci vstupních dveří do školy). Odhadovaná cena renovace dveří je 60 tisíc Kč. Na renovaci bylo vybráno truhlářství pana Vinše ze Svárova.
– uvítáme pomoc rodičů v podobě upečených dobrot na benefiční koncert (25. 5.)

2. Informace o zrušení školského obvodu – pan Řehák a pan Vlček informovali o situaci mezi Pticemi a Úhonicemi
3. Informace o nové škole v Úhonicích – o 2. stupni ZŠ
4. Další školská rada bude před třídními schůzkami 5. 6. v 16:30
5. Různé