SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH PŘI ZÁPISU 11.5.2017 DO MŠ – doplněný k 31.5.2017

Další přijaté děti jsou uvedeny pod registračními čísly:

952017
962017