Zasedání školské rady 6.9.2016

Školská rada 6.9.2016

Přítomni:

V.Kotíková (za zřizovatele)
Z.Piknová (za pedagogický sbor)
H.Chylíková (zástupce 3.třídy)

Host :
Z.Najvárková, ředitelka školy

Program :
Schválení nového školního řádu – upozornění na nové úpravy (možnost tvorby samosprávních celků ze strany žáků)
Informování ŠR a diskuse k dopisu na obecní úřad stran možností stavby nové školy
Návrh příspěvku na SRPŠ
Rekapitulace členů školské rady
Předseda – pan Salava
Za zřizovatele – paní Kotíková
Za pedagogický sbor – paní učitelka Piknová
Za 2.třídu – pan Pikora
Za 3.třídu – paní Chylíková
Za 4.třídu – paní Říhová
Za 5.třídu – paní Šulcová
Za 1.třídu bude zástupce volen na třídních schůzkách

Školská rada děkuje všem rodičům, kteří podporují aktivity školy.

V Úhonicích 6.9.2016

Zapsala: Helena Chylíková