Školská rada 2. 6. 2015 

Přítomny: Z.Piknová, M. Chylíková, K.Babinská

Omluveni: E. Říhová, M. Broučková, M.Zelená, P.Salava

Host: Z. Najvárková, ředitelka školy 

Na základě obsahu jednání školská rada informuje:

  • poklop na studnu je ve výrobě,

  • lavičky jsou umístěny před školou,

  • byl zřízen sociální fond (schválen obcí, číslo účtu je na webových stránkách školy); v případě převodu prostředků je třeba uvést do poznámky pro příjemce „sociální fond“,

  • byla podána žádost o grant pro nákup knih

  • byl proveden průzkum možnosti plavání pro žáky školy – v oslovených areálech nebyly volné kapacity nebo cena byla vyšší, než je nyní,

  • úprava hřiště s umělým povrchem bude provedena na základě výsledku jednání (v červenci nebo srpnu),

  • zahradní slavnost se bude konat dne 19. 6. od 17.00 hod. do 20.00 hod.,

  • nebyly obdrženy žádné podněty.

Školská rada děkuje všem rodičům, kteří podporují aktivity školy.

Zapsala: Z. Piknová