SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH PŘI ZÁPISU 16.4.2015 DO MŠ

Přijaté děti jsou uvedeny pod registračními čísly:

 • 802015

 • 812015

 • 652015

 • 572015

 • 822015

 • 832015

 • 672015

 • 582015

 • 702015

 • 852015

 • 792015

 • 692015

 • 602015

 • 752015

 • 632015

Seznam nepřijatých

 • 762015

 • 842015

 • 772015

 • 782015

 • 662015

 • 742015

 • 712015

 • 722015

 • 862015

 • 732015

 • 562015

 • 642015

 • 682015

 • 592015

 • 612015

 • 622015

V Úhonicích 30.4.2015                        Mgr. Zuzana Najvárková