Školská rada 14.4.2015

Přítomni :

P.Salava (předseda ŠR)

M.Broučková (místopředsedkyně)

V.Kotíková (za zřizovatele)

Z.Piknová (za pedag.sbor)

Zástupci tříd – pí.Říhová

Host :

Z.Najvárková – ředitelka školy

Program :

  1. Zahájení, metodická doporučení k bezpečnosti dítěte – v červnu 2015 nová verze Školního řádu

  2. Sbírka na lavičky – připomenutí na třídních schůzkách

  3. Malování – zajištění firmy

  4. Renovace hřiště, poklop studny, dekorace na studnu

  5. Plavání – výběr plaveckého bazénu (poměr cena /kvalita)

V Úhonicích 14.4.2015

Zapsala : Eva Říhová