Zápis ze školské rady: 26.6.2014

Přítomni:

p. Kotíková, p. Piknová, p. Podzemský

 

Projednáno:

– zhodnocení školního roku 2013/2014

– školská rada neobdržela žádnou připomínku (stížnost) k provozu školy. Ve školním roce probíhala velmi dobrá spolupráce se zástupci tříd.

– poklop na studny – problém zatím nedořešen (varianta dřevo x beton – zjišťování rozměrů)

– různé (během prázdnin bude realizována renovace parket v učebnách a rozšíření kapacity školní kuchyně)

– poděkování předsedovi ŠR za práci. V září nová volba předsedy.

zapsal: Ladislav Podzemský