Zápis ze školské rady: 8.4.2014

Přítomni:

p.Broučková, p. Kotíková, p. Najvárková, p. Piknová, p. Podzemský, p. Říhová

 

Projednáno:

– projednán a schválen školní vzdělávací program základní školy a školní družiny

– zahradní úpravy před školou, výroba poklopu na studnu

– informace o probíhajících grantech (oranžová učebna, grant na rozvoj komunikačních schopností žáků)

– renovace parket v učebnách a rozšíření kapacity školní kuchyně   

 

zapsal: Ladislav Podzemský