Při zápisu je nutno předložit:

1. Vyplněnou žádost o přijetí na předtištěném formuláři s lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte potvrzenou pediatrem (zdravotní způsobilost včetně potvrzení o absolvování stanovených očkování).

2. Rodný list dítěte.

3. OP zákonného zástupce.

Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s tiskopisem pro pediatra je možno vyzvednout v mateřské škole denně od 17.března 2014 nebo ke stažení ZDE.

K zápisu se dostaví žadatel – zákonný zástupce s potřebnými doklady (účast dítěte není nutná).

Těšíme se na Vás.