Přítomni: V. Kotíková, Z. Piknová, Z.Najvárková, M. Broučková, M.Zelená, M. Gomezová, H. Novák, K. Babinská, p. Říhová

 
Školská rada 12.11.2013

  • schválila nový školní řád

  • byla seznámena s inspekční zprávou ze dne 24.9.2013 a tuto zprávu převzala

  • projednala možnou obnovu školní zahrady – osázení chodníků před školou, zhotovení krytu studny

  • v souvislosti s obnovou školní zahrady projednala i možnou přípravu projektu na získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj k tomuto účelu

  • seznámila se s plánovanými školními akcemi do konce roku 2013

 

zapsala Martina Broučková