Projednáno :

1,  Za l.pololetí školního roku 2011/2012 nebyly podány žádné připomínky z řad rodičů a ani od zřizovatele k průběhu vzdělávání  a chodu školy.

2, Projednáno úsporné opatření ohledně školního stravování.

3, Různé.

Zapsala : Z.Piknová