Přítomni :  paní Vlasta Kotíková

paní Zdenka Piknová

zástupci tříd – paní M.Broučková, paní M.Zelená, pan H.Novák,

pan Tábořík

host –  ředitelka školy Jana Dvořáková

Omluven :  pan Ladislav Podzemský

Program :

  • Školská rada neobdržela žádné připomínky k provozu školy
  • Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou za školní rok 2010 / 2011 ( předána na OÚ)
  • Informace ředitelky školy
  • Projednán návrh o dotaci na MMR(herní prvky)
  • Návrh rodičů na obnovení sbírky ( na částečné pokrytí finančních nákladů nutných pro získání dotace)
  • Různé

Zapsala : Z.Piknová