Program:
1. Seznámení se školním řádem, výší příspěvku na žáky, ŠD a MŠ
2. Seznámení s organizací školního roku
3. Školská rada připraví další projekty k možné realizaci

Zapsal: Podzemský