Program:
I. návrhy a různé na rok 2008/2009

  1. pí Tatíčková – projekt hřiště i nadále trvá, vítána pomoc i příspěvky rodičů
  2. využítí příspěvků hmotných i ideových
  3. průzkum využití možnosti dotace

zapsala 25. 11. 2008 Sellnerová

na vědomí: ředitelství školy Mgr. Dvořáková, obecní úřad