Projednáno bylo následující:

 • Školská rada projednala a schválila řád školy na další
  školní rok 2008/2009
 • Stále pokračuje sbírka pro obnovu a úpravu hřiště v
  prostorách zahrady školy, zatím byla k dnešnímu dni vybrána částka 22
  000,- Kč
 • V příštím roce se opět pokusíme získat státní dotaci pro
  školu, která by velmi pomohla s projektem „Hřiště"
 • Přijímáme nápady a návrhy i z řad rodičů na novou podobu
  školního hřiště
 • Znovu budeme řešit situaci před školní budovou z hlediska
  bezpečnosti dětí
 • pí Tatíčková se na školské radě dohodla, že si sezve
  zástupce z jednotlivých tříd vždy před třídními schůzkami  k
  projednání záležitostí školy a k následnému prezentování 
  zástupců před ostatními rodiči.

Zapsala:
Radka Tatíčková

Na vědomí :
Obecní úřad Úhonice
Ředitelka školy Mgr. Jana Dvořáková