Přítomni:
pí. Dvořáková – host, pí. Kotíková, pí. Piknová, za I. tř pí. Zelená, II. tř. pí. Tatíčková, předsedkyně ŠR, III. tř. pí. Najvárková, IV. tř. pí. Svárovská, V. tř. pí. Levá  

Program

  1. Pí. Dvořáková, pí. Sellnerová – sbírkou pro obnovu hřiště MŠ a ZŠ Úhonice bylo vybráno 10.100,- Kč ke dni 10. 6. 2008 a 15.000,- Kč přislíbeno obcí Ptice.
  2. Oslava 100 let školy pro veřejnost pátek 20. 6. 2008 od 15.00 -18.00, sobota 21. 6. 2008 od 9.00 – 16.00, školní akademie středa 18. 6. 2008 od 18.00 pro rodiče.
  3. Pí. Dvořáková žádá školní radu, aby apelovala na rodiče žáků školy ve věci velmi zhoršených vztahů mezi dětmi samotnými a také mezi dětmi a učiteli. Velký nárůst kázeňských přestupků. Právo svobody vyjadřování přerůstá v drzost a úcta k učiteli jako k osobě mizí.
  4. Pí. Dvořáková – požádat a oslovit rodiče ve věci vedení zájmových  kroužků. Prioritou zůstává udržet stávájící nabídku těchto kroužků.
  5. Pí. Najvárková – jazykový pobyt v Anglii hodnocen velmi kladně – významný jazykový i sociální efekt pro děti.
  6. Hledá se učitel MŠ.
  7. Poděkování za spolupráci.

Zapsala 10. 6. 2008 Sellnerová

Na vědomí: ředitelství školy Mgr. Dvořáková, obecní úřad.