Přítomni: pí.Tatíčková, pí.Piknová, pí.Kotíková

Program
Návrhy a různé na rok 2007/2008

1. z minulého zápisu:
– k bodu 2: pí.Kotíková již přednesla OÚ požadavek zástupců školy, úprava zábradlí před školou, řeší se
– k bodu 3: spolupráce s anglickou školou – rada školy děkuje pí. Najvárkové za organizaci a přípravu cesty žáků do Anglie
– k bodu 6: půlení ovoce a zeleninové saláty – osvědčilo se; snaha předejít zdražení obědů
– k bodu 11: montáž mříže (nebo jiné vhodné řešení) v 1. patře školy z důvodu bezpečnosti žáků, pokusí se zajistit pí. Tatíčková

2. Na dnešní radě školy se pí. Tatíčková, pí. Piknová a pí. Kotíková dohodly, že ve dnech, kdy se konají informační schůzky pro rodiče, se vždy po jejich skončení uskuteční rada školy.

Zapsala: 17. 1. 2008 Radka Tatíčková

Na vědomí: ředitelství školy, Mgr.Jana Dvořáková, Obecní úřad Úhonice