2. A

22. – 26. 6.

Milí rodiče, 
máme před sebou poslední týden.:-)
Vaším úkolem bude:
– nakreslit obrázek s létem, na co se nejvíce těšíte
– vyrobit si tabulku, ve které budete mít vypsané všechny násobky (i s příklady)
– Napiš 10 vět o své oblíbené pohádce nebo filmu. Začni třeba takto: Má oblíbená pohádka se jmenuje …, Hlavním hrdinou je …, 
Ve čtvrtek půjdeme na společný výlet, informace pošlu na whatsapp.
V pátek si rozdáme vysvědčení. Sraz bude v 8:00 hodin ve škole. Konec v 8:25.
Mějte se krásně a těším se. 
Vaše paní učitelka 

15. – 19. 6.

Milí rodiče, milé děti, 
zdravím Vás. Máme před sebou poslední týden výuky. 🙂
On-line výuka poběží od pondělí do středy. Ve čtvrtek bude venkovní výuka, vyberu si pracovní sešity a početník, také učebnici prvouky. Čas ještě upřesním.
Moc děkuji a těším se. 🙂
S pozdravem
Vaše paní učitelka
Pondělí 15.6.
Český jazyk
Pracovní sešit: strana 35, cvičení 8, 9
Matematika
Pracovní sešit: strana 44, cvičení 1, 2
Úterý 16.6.
Český jazyk
Pracovní sešit: strana 35, cvičení 10, 11
Matematika
Pracovní sešit: strana 45, cvičení 3
Středa 17.6.
Český jazyk
Pracovní sešit – strana 36
Matematika
Pracovní sešit – strana 45, cvičení 1
Čtvrtek – venkovní výuka
Prosím, aby si děti vzaly pracovní sešity z ČJ a z matematiky a učebnici prvouky. A také početníky. Po skončení výuky si je vyberu. 

8. – 12. 6.

Milí rodiče, milé děti,
máme před sebou poslední dva týdny učení. Tak hurá do toho. 🙂
Tento týden začneme ještě nové učivo: místní jména a v matematice dělení 9. Také budeme opakovat. Doufejme, že ve čtvrtek nám bude počasí přát a budeme mít venkovní výuku. 🙂
Přeji pěkný týden. 
S pozdravem, 
Vaše paní učitelka 🙂
Pondělí 8.6.
Český jazyk
Pracovní sešit – strana 31, cvičení 1, 3, 4, 5
Matematika
Pracovní sešit – strana 41, cvičení 1, 2
Početník – 2 sloupečky
Úterý 9.6.
Český jazyk
Pracovní sešit – strana 33, opakování
Pracovní sešit – strana 34, cvičení 1, 2
 
Matematika
Vypiš do sešitu všechny příklady na dělení 9 (0:9=0, 9:9=1 …)
Pracovní sešit – strana 42, cvičení 1
Početník – 2 sloupečky
Prvouka
Učebnice strana 67. Prohlédni si obrázek a pojmenuj obrázky. Do sešitu nakresli alespoň 5 věcí, které najdeš v lese (zvíře, rostliny, houby).
Středa 10.9.
Český jazyk
Pracovní sešit – cvičení 3, 4, 5, 6
Matematika
Pracovní sešit – strana 42, cvičení 3,4
Pracovní sešit – strana 43, cvičení 2
Početník – 2 slopečky
Prvouka – učebnice strana 68, prohlédni si obrázky a názvy plodin
Čtvrtek 11.9.
venkovní výuka
Pátek 12.9.
Český jazyk 
Napiš do sešitu 8 vlastních jmen (Petr, Pavel…).
Napiš do sešitu 8 místních jmen (Praha, Plzeň…).
Matematika
Udělej v početních (Počítáme zpaměti, početník Taktik) 3 sloupečky na násobení a dělení 9.

25. – 29. 5.

Milí rodiče, milé děti,
posílám úkoly na příští týden. K on-line výuce přidáme i jedno dopoledne (čtvrtek) venkovní výuku. Úkoly budou i na webových stránkách.
Do poloviny června musíme zvládnout test z českého jazyka, z matematiky a z prvouky (probíhat bude on-line). Žáci budou dostávat klasicky známky na vysvědčení. Také si vyberu veškeré sešity do poloviny června. 
Během venkovní výuky budeme trénovat převážně matematiku a zároveň si děti užijí své kamarády. 🙂
 
Děkuji za zaslané úkoly. Užijte si pohodový víkend. A v pondělí se uvidíme na on-line výuce.:-)
S pozdravem
Jana Vlčková
 
Pondělí až středa  online výuka 
kluci     9:30 – 10:00
holky  10:00 – 10:30
Čtvrtek  venkovní výuka (místo ještě upřesním)
9:00 – 11:00 
Je třeba, abyste mi přinesli čestné prohlášení. Posílám Vám ho v příloze. (Ke stažení na webu.)
 
Pondělí 25.5.
Český jazyk
Video: Podstatná jména a slovesa
Písanka – strana 12 (celá)
Matematika
Vypiš všechny příklady násobilky 8 na násobení i dělení:
0 . 8 = 0         0 : 8 = 0
1 . 8 = 8         8 : 8 = 1
2 . 8 = 16      16 : 8 = 2
Pracovní sešit strana 39, cvičení 2 (první 3 řádky: r.5, r.7, 6.r)
Početník (Počítáme zpaměti): 1 sloupeček na sčítání a odčítání
Prvouka – nakresli hodiny
10:00 
10:15 (čtvrt na jedenáct)
10:30 (půl jedenácté)
10:45 (tři čtvrtě na jedenáct)
11:00 (celá hodina – jedenáct hodin)
Úterý 26.5.
Český jazyk 
Video: Předložky
Pracovní sešit – strana 28, cvičení 3
Písanka: strana 15 (celá)
Matematika
Video: Dělení 8
Vypiš do sešitu všechny příklady na násobilku 8 (násobení i dělení) jako v pondělí
Pracovní sešit – strana 39, cvičení 2 – dodělej
Geometrie: pracovní sešit strana 23
Početník (Počítáme zpaměti) – 1 sloupeček na sčítání a odčítání
Prvouka
Nakresli 4 hodiny a čas (půl páté, tři čtvrtě na pět, pět hodin, čtvrt na šest)
Středa 27.5.
Český jazyk
Video – Předložky 2
Pracovní sešit – strana 28, cvičení 1, 2
Písanka: strana 16 (celá strana)
Matematika
Pracovní sešit strana 39, cvičení 3
Pracovní sešit strana 39, cvičení 4
Pracovní sešit strana 38, cvičení 3
Prvouka 
Hodiny: zakresli 
8 hodin 30 minut
10 hodin 15 minut
3 hodiny 45 min
9 hodin
Čtvrtek 28.5. – venkovní výuka
Budeme procvičovat slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky) 
a násobilku.
Pátek 29.5.
Český jazyk
Písanka strana – 13 (celá)
Předložky – nakresli obrázek a dopiš předložky (nad, pod, za, před, v, u…)
Matematika
Dodělej všechny sloupečky v malém početníku (Taktik) na násobilku 8 (násobení i dělení)
2 sloupečky na sčítání a odčítání (Početník)

18. – 22. 5.

Milí rodiče a děti, 
doufám, že jste si užili krásný slunečný víkend. 🙂
Následující týden je před námi. V Čj nás čekají stále ještě slovesa a psaní v písance, budeme opakovat podstatná jména. V matematice budeme opakovat násobení 8 a začneme dělení 8. V prvouce budeme probírat ČAS a jeho měření. 
Online vyučování poběží ve stejných časech jako minulý týden:
kluci od 9:30 hodin
holky od 10:00 hodin
Přidám více úkolů oproti minulému týdnu, které ale zvládnout děti úplně samostatně (počítání v početníku, písanku). Pokud máte již početníky plné, dejte mi vědět.  Koupím nové. Vím, že každý je někde jinde. Děkuji. 🙂
Mějte se moc hezky a držím palce, ať jde vše hladce. 🙂
Vaše paní učitelka
 
Pondělí 18. května:
Český jazyk
Video: Slovesa 5
Písanka – strana 7. Napiš celou stranu.
Matematika
Vypiš do sešitu všechny příklady na násobilku 8 (1.8=8, 2.8=16,…)
Pracovní sešit strana 20, cvičení 1
Pracovní sešit strana 20, cvičení 3
Početník – vypočítej 2 sloupečky na sčítání a odčítání
Úterý 19. května:
Český jazyk
Písanka – strana 9 – opiš slovesa a dole 2 věty.
Video: Doplň dě, tě, ně
Pravopisné pětiminutovky (malý modrý sešit Alter) – doplň 2 sloupečky na straně 19 (dě, tě, ně)
Matematika
Video: Dělení 8
Pracovní sešit – strana 37, cvičení 1, 2
Pracovní sešit – strana 22
Početník – vypočítej 2 sloupečky na sčítání a odčítání
Středa 20. května
Český jazyk
Video: Podstatná jména – názvy osob
Písanka – strana 10 – opiš celou stranu
Pravopisné pětiminutovky (malý modrý sešit Alter) – strana 20 (dě, tě, ně) – doplň 2 sloupečky
Matematika
Pracovní sešit – strana 37, zelený sloupec
Pracovní sešit – strana 38, cvičení 1
Pracovní sešit – strana 38, cvičení 2 – dva sloupečky
Prvouka
Video: Měříme čas
Učebnice – strana 64, přečti s začátek stránky a hodiny. 
Zakresli všechny 4 do sešitu (celá, čtvrt, půl, tři čtvrtě)
Čtvrtek 21. května
Český jazyk
Video: podstatná jména – názvy věcí
Písanka – strana 11, opiš názvy nářadí
Video: Doplň bě, pě, vě, mě
Pravopisné pětiminutovky – strana 21, 2 sloupečky
Matematika
Pracovní sešit – strana 38, cvičení 2 – 2 sloupečky
Taktik (malý početník) – 2 sloupečky na násobení a dělení 8
Video: slovní úloha – sušenky
Pracovní sešit – pracovní sešit strana 39, cvičení 1
 
Prvouka
Nakresli do sešitu 9 hodin a dokresli správně ručičky:
8 hodin
čtvrt na 9
půl 9
tři čtvrtě na 9
9 hodin
čtvrt na 10
půl 10
tři čtvrtě na 10
10 hodin
Pátek
Český jazyk
Napiš do sešitu celou abecedu a vyber si 20 písmen, ke kterým dopiš slovesa.
Matematika
Početník malý (taktik) – vypočítej 3 sloupečky
Prvouka
Učebnice – strana 64 – cvičení 1. Podívej se na obrázky různých hodin. Vyber si 2 hodiny a nakresli je do sešitu. 

11. – 15. 5.

Milí rodiče, 
zdravím Vás. Další týden je před námi. Jak jsem již psala na whatsapp., tak zítra začínáme přes webex on-line vyučování. Vyučovat budu já nebo paní Broučková. 
 
Kluci 9:30 – 10:00
holky 10:00 – 10:30
Prosím, aby děti měly u sebe pracovní sešity (posílala jsem foto na whatsapp) a nějaký sešit, do kterého mohou psát, psací potřeby. 
Běhen on-line vyučování budeme dělat úkoly, které jsou uvedené níže. Pokud se někdo nemůže připojit (nebo nekvalitní připojení), má k dispozici na youtube videa.
Příklady v početníku děti mohou dělat samostatně.
V pátek nebude probíhat on-line vyučování. Pro děti je zadaná samostatná práce, kterou by měly zvládnout samostatně. 
Tak doufám, že Vám to trošku uleví a s dětmi to dobře zvládneme. Dejte mi, prosím, zpětnou reakci. 
Děkuji. 🙂
Vaše paní učitelka a Broučína 🙂
Pondělí 11.5.
Český jazyk 
Video: Slovesa 
Pracovní sešit – strana 26, cvičení 5
Matematika
Vypiš si do sešitu násobky 7 a 8
Video: činitel, činitel, součin
Pracovní sešit – strana 18, cvičení 3
Početník – 2 sloupečky na sčítání a odčítání
Prvouka
Vyjmenuj si měsíce kalendářního roku (leden, únor, …)
Úterý 12.5.
Český jazyk
Video: Slovesa 2
Pracovní sešit 26, cvičení 1, 3, 4
Matematika
Vypiš do sešitu násobky 8.
Pracovní sešit – strana 19, cvičení 1
Početník: 1 sloupeček na sčítání a odčítání 
Prvouka
Video: Roční období
Učebnice strana 61 – prostřední část (jaro, léto, podzim, zima). Napiš si do sešitu roční období a kdy začínají. 
Středa 13.5.
Český jazyk
Video: Slovesa 3
Pracovní sešit strana 27, cvičení 6
Matematika
Vypiš násobky 8 do sešitu.
Pracovní sešit – strana 18, cvičení 1
Pracovní sešit – strana 19, zelený sloupeček
Čtvrtek 14.5.
Český jazyk 
Video: Slovesa 4
Pracovní sešit strana 27, cvičení 7
Matematika
Vypiš do sešitu násobky 8 a všechny příklady.
Pracovní sešit – strana 20, zelený sloupeček
Prvouka
Video: Části dne
Učebnice – strana 63, přečti si celou stranu
Pátek 15.5.
Udělej si do sešitu části dne dle učebnice prvouky na straně 63. Nakresli ke 3 částem dne obrázky (např. ráno, dopoledne, noc…).
Početník 3 (počítáme zpaměti) – 2 sloupečky

4. – 7. 5. 

Milí rodiče, 
posílám úkoly na tento týden. Dala jsem toho méně. Minulý týden jsem slíbila skype, ale usoudila jsem, že lepší bude webex. 
Ráda bych ve středu se s dětmi spojila, abychom se viděly. 
Přeji Vám, pokud možno, pěkný týden.
Vaše paní učitelka. 🙂
Pondělí 4.5.
Český jazyk
Video: Čtení slov s dě, tě, ně
Přečti 2x nahlas seznam slov. Na obrázku je tam sněženka.
Vyber si 20 slov a přepiš je do sešitu.
Na 2 slova vymysli věty a napiš je do sešitu.
Matematika
Video: Násobení a dělení 7 
Pracovní sešit strana 29, cvičení 3 a zelený sloupeček
Prvouka
Video: Kalendářní rok a školní rok
Otevři si učebnici na straně 60. A přečti si cvičení 1. 
Přeříkej si všechny měsíce kalendářního roku, už bys je měl umět. 🙂
Úterý 5.5.
Český jazyk
Video: Podstatná jména: Doplň do vět vhodné podstatné jméno.
Přepiš tyto věty do sešitu.
Přečti si znovu celý seznam slov s dě, tě, ně
Matematika
Pracovní sešit strana 32, slovní úloha
Pracovní sešit strana 32, cvičení 3
Prvouka
Podívej se kalendáře a přepiš dny pod sebe: pondělí, úterý…
Ke každému dopiš jméno, které se ten den slaví.
Středa 6.5.
Český jazyk
Video: Podstatná jména – seřaď je podle abecedy
Přepiš tato slova podle abecedy do sešitu.
Přečti si seznam se slovy dě, tě, ně nahlas.
Matematika
Video: Násobilka 8
Pracovní sešit strana 36, cvičení 1, 2, 3
Malý početník (Taktik) – udělej 1 sloupeček na násobilku 8
Prvouka
Video: Měsíce v roce – doplň je
Pracovní sešit strana 61, cvičení 1 a 2
Čtvrtek 7.5.
Český jazyk
Video: Slova s bě, pě, vě
Přečti si seznam slov s bě, pě, vě (zalaminovaný).
Přepiš 20 slov do sešitu. Podstatná jména barevně podtrhni. 
Matematika
Video: Násobilka 8 s fazolemi
Vypiš do sešitu všechny příklady na násobení 8:
0 . 8 =
1 . 8 =
Počítáme zpaměti 3 – vypočítej 2 sloupečky
Prvouka:
Video: Kalendářní rok – měsíce
Vytvoř si podobnou pomůcku doma. 

27. – 30. 4.

Milí rodiče, milé děti, 
posílám úkoly na další týden. Květen nám už klepe na dveře. 🙂
Zítra k večeru rozvezeme dětem paní Broučkovu, s naší „Broučínou“ 😃, další knihy ke čtení, seznam slov na čtení (který dětem připravila paní Broučková), učebnici prvouky a nějaké nálepky. 
Ráda bych se spojila s dětmi přes skype. Podrobnosti ještě napíšu nebo zavolám. Už je třeba, abychom se viděli, aspoň trochu je to snad bude motivovat k další práci. 
Čeká nás opakování podstatných jmen, v matematice dělení 7, v prvouce ještě zvířata (savci, ptáci).
Těším se, že se uvidíme alespoň na dálku. 🙂
S pozdravem
Vaše paní učitelka
Pondělí 27. dubna
 
Český jazyk
Video: Slova nadřazená a podřazená
Napiš do sešitu nadřazené slovo ZVÍŘATA a zkus vymyslet co nejvíce slov podřazených (alespoň 20 zvířat). Jedno zvířátko nakresli. Můžeš použít i nálepky.
Video: Podstatná jména – názvy osob, zvířat a věci
Pracovní sešit – strana 25, cvičení 5 a, b, c
Matematika
Napiš všechny příklady na násobení 7 do sešitu:
0 . 7 = 0
1 . 7 = 7
atd
Počítáme zpaměti 3 – vypočítej 2 sloupečky (pokračuj dále)
Prvouka
Video: Savci – společné znaky
Nakresli nebo nalep do sešitu obrázek psa a popiš jeho části těla.
 
Úterý 28. dubna
 
Český jazyk
Video: Podstatná jména: ten, ta to
Pracovní sešit strana 25, cvičení 6 
Ve cvičení 6 – žlutě vybarvi obrázky, na které ukážeš TEN; modře obrázky, na které ukážeš TA; červeně obrázky, na které ukážeš TO
A vedle obrázků napiš ten, ta, to.
Písanka: strana 6 – napiš celými větami.
Přečti zalaminovaný seznam slov.
Matematika
Video: Dělení 7
Pracovní sešit – strana 31, cvičení 1, 2
Video: Geometrie – Spoj očíslované body 
Video: Geometrie – lomená čára
Video: Geometrie – křivky, přímky
Video: Geometrie – body na přímce
Video: Geometrie – vyznač úsečku na přímce
Pracovní sešit strana 16, cvičení 1, 2, 3, 4, 5
 
Výtvarná výchova
Nakresli dalšího savce, vyber si (kočku, jelena …) a popiš jeho části těla.
Středa 29.4.
Český jazyk
Video: Podstatná jména – třídíme je společně
Napiš podle videa do sešitu 10 podstatných jmen (TEN), 10 podstatných jmen (TA), 10 podstatných jmen (TO)
  Přečti zalaminovaný seznam slov.  
Matematika
Napiš si do sešitu všechny příklady na dělení 7 pod sebe
  0 : 7 = 0
  7 : 7 = 1
14 : 7 = 2
atd
V malém početníku (Tatktik) udělej příklady na dělení 7.
Video: Sudé a liché číslo
Pracovní sešit strana 17, cvičení 1, 2, 3
Prvouka 
Video: Ptáci – společné znaky
Podívej se do učebnice strana 56. Nakresli do sešitu ptáčka popiš jeho části těla.
Čtvrtek 30.4.
Český jazyk
 
Video: Podstatná jména ještě jednou – ten, ta, to 
Otevři si učebnici PRVOUKY na straně 57, cvičení 1 a přepiš zvířata do sešitu a napiš k nim ten, ta, to 
ta štika, ten pstruh, ten kapr ….
 Přečti zalaminovaný seznam slov.  
Matematika
Video: Násobky čísel 2, 3, 4, 5
Pracovní sešit strana 18 – zelený sloupeček (vypiš násobky)
Počítáme zpaměti 3 – vypočítej 2 sloupečky
Anglický jazyk:
Video: Angličtina: There is…, There are…
Pátek 1. května
Český jazyk
Video: Věta oznamovací, tázací, rozkazovací
Vymysli do sešitu jednu větu oznamovací, jednu větu tázací, jednu větu rozkazovací. Barevně podtrhni ve větách podstatná jména.
Písanka strana 33 – Přepiš text o stehlíkovi (jen co se vejde).
Přečti zalaminovaný seznam slov.  
Matematika 
Napiš všechny příklady na dělení 7
Počítáme zpaměti 3 – vypočítej 2 sloupečky 
Pracovní sešit strana 10, cvičení 3
Prvouka 
Video: Stálí a stěhovaví ptáci
učebnice prvouky strana 53, cvičení 1
Vypiš do sešitu pod sebe stálé ptáky (podle abecedy) a stěhovavé ptáky (podle abecedy)
Můžeš si jednoho i nakreslit.

20. – 24. 4.

Milé děti a milí rodiče, 
moc Vás zdravím. Čas opravdu letí, je za námi další týden a další nás čeká.
V českém jazyku začneme novou látku – Slovní druhy – podstatná jména. Budeme opakovat měkké a tvrdé souhlásky, trénovat psaní.
V matematice ještě procvičíme násobilku 7, sčítání a odčítání do 100. Také něco z geometrie. 
V prvouce nás čeká ryba (části jejího těla) a hospodářská zvířata. Také křížovka. Jsem zvědavá, co vymyslím. 🙂
Něco málo bude i v angličtině (není třeba vůbec zapisovat). 🙂
Pokud se stane, že videa nebudou ráno na youtube, dám je tam v průběhu dne. Ale snažím se, aby tam byly do 8:30. 
Je to už dlouhé. Máte můj obdiv. Pokud něco nebude stíhat, nevadí. Jen mi napište. Je důležité, abychom byli všichni co nejvíce psychicky v pořádku a podporou pro naše děti. Nic pro ně není víc, než rodič s dobrou náladou, otevřenou náručí a pochopením, který jim dodává jistotu v jejich schopnosti, a tím sebedůvěru.
Pokud jim v učení něco nejde a nevíte si rady, napište mi, zavolejte. Poradíme si co a jak. Buďte trpěliví. Znám to, je to někdy velmi těžké. Pokud dětem něco nejde, nadechněte se a počítejte do 10 nebo i do 20, případně odejděte na vzduch. I já to musím někdy udělat, aby mé nervy vydržely. A když už toho bude na Vás moc a opravdu se neudržíte, tak je dobré se omluvit. Neberte to ode mě jako poučování nebo něco ve zlém. Ale každý má právo, že někdy vybouchne a reaguje neadekvátně a bylo by nelidské, kdyby to tak nebylo. Ale naopak lidské je (a také na místě) se omluvit, a to i dětem. Ony samotné pak pochopí a naučí se to. Pochopení druhého a vyjasnění situace uklidní rozbouřené vody. Sami víte, jak se člověku uleví, když se Vám někdo omluví a omluva je na místě. Pro vztahy je to zásadní věc. Jen ještě jednou – je to mé doporučení, myšleno v dobrém. 🙂 I já se dětem někdy ve škole omluvila, když bylo třeba. 
Tak vzhůru do dalšího týdne a najděte si chvilku na sebe. Poslouchala jsem na Radiožurnálu rozhovor s přední psycholožkou, která doporučuje v této době, aby každý měl svůj koutek, kam se může na chvíli schovat a být sám. Já už ho mám. A dobrá káva k tomu. 🙂 Vy jste ti důležití, Vaše pohoda se přenáší na Vaše děti. Myslete na to.
Držím palce a myslím na Vás. 
Vaše paní učitelka
😃Pondělí 20. dubna
Český jazyk
Video: Podstatná jména – úvod
Napiš do sešitu nadpis PODSTATNÁ JMÉNA a pod to napiš následující:
10 názvů osob a jednu osobu nakresli (maminka, táta, sestra, Jana, Petr, prodavač, učitel, lékař…)
10 názvů zvířat a jedno nakresli (pes, kočka, tygr, žížala, ryba…)
10 názvů věcí a jednu věc nakresli (stůl, židle, sešit, lavička, houpačka…)
Matematika:
Video: Násobilka 7 – opakování
Vypiš do sešitu všechny násobky čísla 7 a dopiš k nim příklady.
0, 7, 14, 21, …
0.7=7
1.7=14
Pracovní sešit – strana 30, cvičení 4
Video: Sčítání a odčítání – sestav příklady
Pracovní sešit – strana 13, cvičení 1
Pracovní činnosti:
Vystřihni a nalep nějakého domácího mazlíčka (psa, křečka, králíčka, kočku…)
😃Úterý 21. dubna
Český jazyk
Video: Podstatná jména – procvičování
Pracovní sešit ČJ: 24, cvičení 1, cvičení 2
Písanka str. 32 – Čti a napiš o papoušcích (přepiš první text).
Matematika
Video: Násobilka 7 – procvičování
Početník Taktik (menší) – vypočítej 2 sloupečky na násobilku 7
Pracovní sešit – strana 13, cvičení 2
Video: Slovní úloha – fazole
Pracovní sešit – strana 13, 3 (slovní úloha)
Prvouka a výtvarná výchova
Video: Zakrslý králík – domácí mazlíček
Nakresli si králíčka a zapiš o něm nějaké informace.
Angličtina:
Video: I can see…
Středa 22. dubna
Český jazyk
Video: Podstatná jména – procvičování 2
Pracovní sešit – strana 24, cvičení 3
Video: Měkké a tvrdé souhlásky – opakujeme společně
Pravopisné pětiminutovky (malý modrý sešit, Alter) – vyplň 2 sloupečky na měkké a tvrdé souhlásky
Matematika
Napiš do sešitu všechny příklady na násobení 7. 
Vypočítej 1 sloupeček v malém početníku (Taktik) na násobilku 7.
Pracovní sešit strana 13, zelený sloupeček, vypočítej
Prvouka
Video: Ryby – názvy částí těla 
Nakresli do sešitu rybu a popiš její části těla.
Angličtina: 
Video: My …. is …..
😃Čtvrtek 23. dubna
Český jazyk
Video: Podstatná jména – vyhledej je
Pracovní sešit – strana 24, cvičení 4
Písanka: strana 32, přepiš další text a vybarvi papouška.
Dobrovolný úkol. 🙂
Představ si naši školu a vypiš do sešitu co nejvíce podstatných jmen (3 nakresli).
Matematika
Dnes bys měl už umět násobit 7. Napiš všechny příklady do sešitu. Ty, které ti dělají potíže, vyznač barevně. 
Napiš si je na papírek a rozmísti po pokoji a pokaždé, když půjdeš kolem, tak si je zopakuj. 🙂
Video: Geometrie – úsečky
Pracovní sešit strana 14, cvičení 1, 2, 3, 4, 5
Prvouka a výtvarná výchova
Video: Hospodářská zvířata a drůbež
Vyber si jedno ze zvířat a nakresli do sešitu a napiš k němu nějaké informace z videa.
Pátek 24. dubna
Český jazyk
Video: Podstatná jména – hledej v textu
Pracovní sešit strana 25, cvičení 6
Matematika
Video: Geometrie – změř délky barevných proužků.
Pracovní sešit – strana 15, cvičení 1, 2
Početník – Počítáme zpaměti 3 (Alter) – vypočítej 2 sloupečky 
Prvouka: 
Video: samec, samice, mládě
Video: Křížovka – zvířata
Tajenku přepiš do sešitu a nakresli obrázek.

14. – 17. 4.

Milí rodiče, milé děti, 
máme za sebou Velikonoce. Doufám, že jste si je krásně všichni krásně užili. 🙂 Omlouvám se, že jsem nedodala videa. Věřím, že nyní už zase vše poběží, jak má. 🙂
V českém jazyku budeme tento týden opakovat ještě slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
V matematice začneme násobilku 7.
V prvouce si řekneme něco o kukačce obecné, o částech květin a o tom, jak si je můžeme doma rozmnožit. 
Co v týdnu nestihnete, můžete samozřejmě dokončit o víkendu. 🙂
Bohužel nebudu schopna tento týden zajistit čtení na dálku přes whatsapp, proto navrhuji, abychom se domluvili na tom, kdo a kdy s kým může číst. A pravidelně to tak bylo. 🙂 Má dcera čte takto každé dopoledne v půl desáté s kamarádkou (čtou již pátou knihu). Dvojice pořešíme, obvolám Vás. 
Aby se děti alespoň 1x v týdnu viděly, zkusím zajistit nějaké skupinové on-line setkání. 🙂
I přestože se má ochladit a pršet, přeji Vám pěkný týden. Doufám, že máte i chvilku na sebe. Já zavedla doma povinný odpolední klid (bez telefonu, atd.), kdy si každý najde své místečko a je chvíli sám. Dobrá káva a hodina naprostého klidu. 🙂 
Stýská se mi. Myslím na Vás a na děti. 
Vaše paní učitelka. 🙂

 

Úterý 14.4.
Český jazyk
video: Slova s dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
Pracovní sešit ČJ strana 20, cvičení 1, 2 (tajenka)
Psaní: Napiš do sešitu 5 vět, jak jsi trávil Velikonoce. Můžeš začít např. takto:
O Velikonocích jsem …
Nejvíce se mi líbilo …
Tyto svátky byly jiné, protože …
Potěšilo mě …
Matematika
Vypiš do sešitu pod sebe všechny příklady na násobení a dělení 6 následovně:
0 . 6 = 0         0 : 6 = 0
1 . 6 = 6         6 : 6 = 1
2 . 6 = 12     12 : 6 = 2
atd.
Zakresli do sešitu pomocí koleček nebo křížků tyto příklady:
4 . 6 = 24
8 . 6 = 48
Pracovní sešit strana 11, cvičení 2
Počítáme zpaměti 3 – udělej 1 sloupeček
Výtvarná výchova:
Namaluj něco hezkého z tvých Velikonoc. 🙂
Středa 15.4.
 
Český jazyk
Video: Slova s ú, ů
Přepiš do sešitu. 
Pracovní sešit ČJ – strana 20, cvičení 3 
Vyber si 10 slov, které jsi doplnil a přepiš je do sešitu.
Pracovní sešit ČJ – strana 21, cvičení 1. Vybarvi hezky. 🙂
Matematika
Video: slovní úloha (zvířata na dvoře)
Pracovní sešit strana 11/ cvičení 1, 3
Pracovní sešit strana 11/ zelený sloupeček
Početník: Počítáme zpaměti 3 – udělej další sloupeček příkladů.
Prvouka
Video: Části květin.
Nakresli si do sešitu květinu a dopiš její části.
Čtvrtek 16.4.
 
Český jazyk
Video: Měkké a tvrdé souhlásky – rýmy
Přepiš do sešitu.   
Pracovní sešit strana 21, cvičení 2 (Hezky vybarvi.)
Slova přepiš do sešitu.
Matematika
Video: násobilka 7
Vypiš si podle videa všechny příklady do sešitu. Můžeš si k nim i dokreslit křížky nebo kolečka.

Počítáme zpaměti 3 – udělej 1 sloupeček příkladů

Pracovní sešit strana 12, cvičení 2

Prvouka
Video: Kukačka obecná
Udělej si zápisky do sešitu. 
Angličtina: my, your
Pátek 17.4.
 
Český jazyk
Pracovní sešit strana 22, opakování
Přepiš do sešitu cvičení 2 (z této strany).
Matematika
Video: násobilka 7 – procvičujeme
Pracovní sešit strana 30, nahoře berušky
Pracovní sešit strana 30, cvičení 1, 2, 3
Video: Procvičujeme odčítání
Pracovní sešit stra. 12, cvičení 3
Angličtina
Video: barvy
Prvouka
Video: Řízkování
Nakresli si podle videa obrázky do sešitu.
Pracovní činnosti:
Zkus pomocí řízkování zasadit květinu. 🙂

30. 3. – 3. 4. 

Úkoly ke stažení zde. 

23. – 27. 3. 

Milí rodiče a milé děti, 
posílám Vám úkoly na další týden. 😃
V češtině budeme procvičovat měkké a tvrdé souhlásky, zopakujeme si psaní u, ů, ú. Také budeme trénovat párové souhlásky h/ch, s/z, š/ž. Pokusíme se v tomto týdnu o diktát na dálku. 
V matematice budeme procvičovat stále násobení a dělení 5, také násobení 6. Také potrénujeme sčítání a odčítání do 100. Dáme si několik slovních úloh.
V prvouce nás čeká opět JARO a řekneme si něco blíže ke zvířátkům, která se začínají probouzet.
V anglickém jazyku nás čekají osoby (já, ty, on, ona…) a dny v týdnu.
A tělesná výchova – pošlu Vám odkazy, co si doma zacvičit. 🙂
A hudební výchova ? Hudba a zpěv člověku zlepšují náladu, takže i tam vás čeká domácí úkol. 🙂 Napiš mi 2 písničky, které sis tento týden zpíval pro zlepšení nálady. Děkuji.😃
Splněné úkoly mi pošlete nafocené do neděle. Diktát a slovní úlohy hned ten den. Den předem dám vědět, kdy se s dětmi spojím přes whatsapp.
Držte se všichni a těším se. 😃
Pondělí
Čj: 
Pusť si video Měkké a tvrdé souhlásky 1 a přepiš spojení do sešitu.
Pracovní sešit (velký) str. 12/cv. 1, 2, 3
Čtení: Zlobilky (1 kapitola)
Matematika
Pusť si videa Dělení 5 poprvé, Dělení 5 – druhá část, Dělení 5 – třetí část
Napiš si všechny příklady na dělení 5. 
V početníku (Alter) – udělej 2 sloupečky ze strany 9. (Všichni bohužel nemají tento početník doma, nafotím. Ať si děti sloupečky přepíší a vypočítají. Pokud mají hotové, ať si je klidně udělají znovu). 
Slovní úloha (pošlu).
Úterý 
Český jazyk
Pusť si video Měkké a tvrdé souhlásky 2 – přepiš do sešitu
Pusť si video na párové souhlásky h/ch
Pracovní sešit velký str. 12/cv. 4 a dole rébusy
Čtení: Zlobilky – další kapitola
Matematika
Pusť si videa Dělení 5 poprvé, Dělení 5 – druhá část, Dělení 5 – třetí část  
Početník (Alter) str. 9 – udělej 2 sloupečky (pokud nemáš, přepiš a vypočítej)
Pusť si video: Sčítání do 100 poprvé 
Početník Alter (pro 2. a 3. ročník) – sčítání a odčítání – udělej 2 sloupečky (napiš k nim datum).
Slovní úloha (pošlu).
Prvouka:
Pusť si video JARO a vytvoř si podobnou myšlenkovou mapu.
Středa
Český jazyk
Pusť si video Párové souhlásky S/Z
Pracovní sešit velký str. 13/1
Pusť si video Měkké a tvrdé souhlásky 3 – přepiš do sešitu
Čtení – Zlobilky – další kapitola
Diktát (pošlu)
Matematika
Pusť si video Násobilka 6 
Udělej 2 sloupečky v malém početníku Taktik na násobilku 6
Alter (početník pro 2. – 3. ročník) – sčítání a odčítání – vypočítej 2 sloupečky a napiš k nim datum. 
Slovní úloha. (pošlu)
Anglický jazyk 
Pusť si video Angličtina – osoby
Čtvrtek
Český jazyk
 
Pusť si video PÁROVÉ SOUHLÁSKY Š/Ž
Pracovní sešit velký str. 13/ cv. 2
Pusť si video Měkké a tvrdé souhlásky 4 – přepiš do sešitu
Zlobilky – další kapitola
Matematika
Pusť si video – Násobilka 6 – druhá část
Početník malý Taktik – udělej 1 sloupeček na násobení 6
Pusť si video – Sčítání a odčítání do 100 – druhá část
Alter (početník pro 2. – 3. ročník) – sčítání a odčítání – vypočítej 2 sloupečky a napiš k nim datum. 
Slovní úloha (pošlu)
Prvouka
Pusť si video Části stromu, keře
Nakresli si strom a rozděl ho na jeho části. 
Pátek
Český jazyk
Pusť si video Párové souhlásky P/B 
Pusť si video Doplňujeme u, ů, ú – přepiš do sešitu
Matematika
Pusť si video Dělení 6
Početník Taktik – udělej 2 sloupečky na dělení 6
Anglický jazyk
Pusť si video Angličtina – dny v týdnu
Český jazyk
pracovní sešit str. 9 (celá), strana 10 (celá), strana 11 (celá)
modrý malý sešit PRAVOPISNÉ PĚTIMINUTOVKY – každý den doplnit 1 sloupeček, z každého sloupečku přepsat do sešitu 8 řádků
Prosím, pište následující úkol do sešitu na domácí úkoly nebo do jiného sešitu, který máte doma. 🙂
pondělí – Vypiš celou abecedu pod sebe. Alespoň ke 20 písmenkům doplň 1 zvíře
A  antilopa
B  beruška
C  cvrček
D  datel
atd.
úterý – Vypiš celou abecedu pod sebe. Alespoň ke 20 písmenkům doplň pohádkovou postavu
A  Arabela
B Bobek
C Cipísek
atd.
středa – vypiš celou abecedu a alespoň ke 20 písmenkům vymysli křestní jména
A  Alena
B  Bedřich
C  Cecilka
atd.
čtvrtek – vypiš celou abecedu a alespoň ke 20 písmenkům vymysli ovoce nebo zeleninu
A angrešt
B banán
C cibule
atd.
pátek – vypiš celou abecedu a alespoň k 15 písmenkům vymysli, co můžeš koupit v nákupním centru. 
A  autodráha
B  baterky
C  cukr
čtení: 
Každý den přečti alespoň 2 stránky z nějaké knihy, která tě baví.  
Nebo klidně slabikář z 1. ročníku (3 strany denně). 🙂
Matematika
Pokračovat v novém POČETNÍKU (Taktik)
str. 10 – poslední sloupeček
str. 11 – 2 sloupečky
str. 12 – vypište si nahoru násobky 5 (0, 5, 10, 15, …)
str. 12 – 3 sloupečky
str. 13 – 2 slopečky
Pro procvičování násobilky 5, pokud bude třeba, ať si děti píší příklady a k tomu kreslí křížky:
0.5 = 0
1.5 = 5  xxxxx
2.5= 10 xxxxx
             xxxxx
3.5 =15 xxxxx
             xxxxx
             xxxxx
atd.
Prosím, pokud to budou dělat, ať to dělají do nějakého sešitu, ať to pak vidím. Může to být klidně i do sešitu, kde je ta abeceda. 🙂
 
Co se týče matematiky. Máme objednané nové pracovní sešity, přijdou snad příští týden. Dám vědět ohledně předání. 
 
Prvouka
Viz příloha – 2 strany (44, 46)
Přečti si obě strany. 
Až půjdeš ven, pozorouj změny v přírodě. Napiš do sešitu (opět do stejného, kde je abeceda), co jsi viděl.
– pupeny na stromech
– nějaké květiny (zkus napsat které)
atd.
Výtvarná výchova a prvouka
Nakresli velkou včelu a napiš k ní alespoň 10 věcí, které o ní víš nebo jsi zjistil. Klidně můžeš na samotný papír, můžeme si to pak vystavit ve třídě. 🙂
Pracovní činnosti
Vystřihni z papíru (ideálně ze čtvrtky) 34 čtverečků velikosti čtverce (5 cm strana).
Na každý čtverec napiš písmenko z abecedy. Vznikne ti tak celá abeceda. 🙂