Školní jídelna

Ve školní jídelně pro Vás připravují výtečné obědy tři paní kuchařky, které vaří pro všechny děti s láskou…

Každý den připravují polévku, hlavní jídlo, pití. Obvykle bývá i ovoce, zelenina či nějaká dobrota podle spotřebního koše.

Pokud má Vaše dítě nějaké potravinové alergie (laktóza, celiakie, lepek apod.) a byli byste rádi za ohřívání jídla „z domova“, které donesete, domluvte se osobně v kuchyni. Určitě to nebude problém.

Odhlašování obědů telefonicky na číslo: 311 678 489 nebo 604 615 568 
nebo na mail: jidelnazsuhonice@seznam.cz – ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ JE DO 7:00 hodin v ten den. Maily, které přijdou později, budou odhlášeny až na den následující. Děkujeme za pochopení.

Pokud si jdete pro oběd s krabičkou (Je možné pouze 1.den nemoci, pak je nutné je odhlásit.) vyzvedávejte je v čase, kdy tam nejsou děti. Od 11:30 – 11:40 nebo 12:20 – 13:35. Moc děkujeme! 🙂

Placení obědů a ŠD je pouze převodem na č.účtu: 0390877309 / 0800, variabilní symbol je stejný po celou dobu školní docházky. Platba musí být na účtu k 10. dni aktuálního měsíce. Přeplatky se vrací v červenci.

Omluvení nepřítomnosti žáka ve škole není odhlášení oběda ve ŠJ.