O škole

Základní a Mateřská škola Úhonice je v prvé řadě vesnickou, ale zároveň také školou příměstskou.

Výhodami naší školy je individuální přístup k žákům, průhledné vztahy a minimum rizika šikany.Také malé třídy jsou předností, která je stěžejní pro současnou společnost a ve velké většině škol není realizována.

Mateřská a následně základní škola vytváří přirozené prostředí, které zohledňuje vývoj dítěte a napomáhá rozvíjet osobnost žáků v osobním a rodinném prostředí tím, že pozvolným a nenásilným způsobem rozšiřuje nejbližší prostředí dítěte od úzké rodiny přes školku, naší školu rodinného typu až k neosobní škole velkých rozměrů. Žáci naší školy tak nejsou vystaveni kulturnímu šoku při přechodu z rodiny do neosobní vzdělávací instituce. V rodinném prostředí naší školy mohou pedagogové pracovat individuálně a to mimo jiné znamená, že nenechají děti nudit a lépe zabrání tomu, aby žáci získali negativní vztah ke vzdělání už na prvním stupni.

Naše škola je místo, kde děti mají ideální podmínky pro adaptaci, kde je prostor pro individuální přístup a rodinné prostředí. Tyto faktory jsou stěžejní pro kvalitní rozvoj osobnosti dítěte a jako příprava na vstup do světa dospělých.

Naše škola je malá, přátelská a rodinná.