Sponzorské dary rss


Poděkování za milý dárek škole

Děkujeme neznámému dobrodinci, který do školy předplatil krásný časopis KOKTEJL. Na poprvé jsme si mysleli, že je to omyl :-), ale bylo milé překvapení. Je skutečně zajímavým zpestřením pro všechny. DĚKUJEME

Autor: Zuzana Najvárková  •  Vydáno: 14.3.2019 11:52  •  Přečteno: 306x

Nápady jak pomoci ve školním roce 2018/2019

Autor: Tereza Vítková  •  Vydáno: 18.9.2018 17:02  •  Přečteno: 4227x

Poděkování všem sponzorům a dobrodincům

Chceme poděkovat opravdu všem, kteří jakkoliv přispívají naší škole - hmotným darem, finančně, pomocí, radou a nebo podporou. Moc si Vás vážíme a jsme rádi, že společné úsilí vede ke spokojené spolupráci.

Autor: Zuzana Najvárková  •  Vydáno: 21.9.2017 16:37  •  Přečteno: 715x

Jak a na co darovat

Autor: Zuzana Najvárková  •  Vydáno: 22.9.2015 17:15  •  Přečteno: 1592x

Poděkování za dary škole

Děkujeme rodičům Matěje Salavy za stolní fotbálek do školní družiny, rodičům Míši Hübschmanové za pořízení tělocvičného vybavení a všem rodičům, kteří se zapojili do sbírky "ANIČKA" na pořízení sníženého zábradlí pro handicapované budoucí prvňáčky. Poděkování patří všem rodičům, kteří nám nosí drobnosti, jako odměny pro děti.

Autor: Zuzana Najvárková  •  Vydáno: 22.9.2015 17:05  •  Přečteno: 1059x

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÉ DARY

Děkujeme rodičům Míši Hübschmanové z 1.třídy za vybavení školní tělocvičny. Děkujeme tatínkovi Johanky Zelené ze 4. třídy za instalaci routeru na posílení wi-fi sítě ve škole. Děkujeme rodičům Martina Broučka z 1. třídy za velké čtvrtky na kreslení. Také děkujeme mamince Vojty Šulce ze 2. třídy, která ušila nové sáčky do šatních boxů. V neposlední řadě chceme poděkovat tatínkovi a dědečkovi Filipa Šnobla, kteří zasponzorovali odvoz sběru. Děkujeme také mamince Pavlíka Hajase z 1. třídy za finanční dar na vybavení 1. třídy. Vaše dary ulehčují a zpříjemňují chod celé školy. DĚKUJEME.

Autor: Zuzana Najvárková  •  Vydáno: 7.11.2013 18:14  •  Přečteno: 1680x

Poděkování rodičům z MŠ

Chtěli bychom poděkovat rodičům Matěje Polívky za koupení výtvarných pomůcek, které nám kupují každým rokem. Udělali nám tím opět velkou radost. Chtěli bychom poděkovat i paní Proškové a panu Proškovi, kteří nám opravili dětskou sedačku.

Autor: Zuzana Najvárková  •  Vydáno: 23.1.2013 15:21  •  Přečteno: 1838x

Poděkování za sponzorské dary

Děkujeme rodičům Helenky a Martina Davídkových za potraviny do školní jídelny a čokoládové kolekce, které byly odměnou pro děti při TŘÍKRÁLOVÉM PROJEKTOVÉM DNI. Děkujeme rodičům Ondry Maxy za čaje a potraviny do školní jídelny. Děkujeme rodičům Martina Staňka za televizi do 4. třídy. Také děkujeme rodičům Karolínky Vikové za drobné dárky pro děti. Vaše dary ulehčují a zpříjemňují chod celé školy. Děkujeme.

Autor: Zuzana Najvárková  •  Vydáno: 23.1.2013 14:07  •  Přečteno: 1558x

Poděkování rodičům z MŠ

Děkujeme touto cestou mamince Matěje Chylíka za molitanovou stavebnici, která děti potěší jako vánoční dárek. Děkujeme i mamince Martina Broučka za pastelky a lepidla, která pro děti zakoupila.

Autor: Zuzana Najvárková  •  Vydáno: 3.12.2012 10:38  •  Přečteno: 1743x

Poděkování za sponzorské dary

Děkujeme rodičům Martina Staňka za nové hodiny do tělocvičny a čokoládové figurky na školní mikulášský den. Také děkujeme rodičům Ondry a Davida Abrtovým za vysavač do 1. patra.

Autor: Zuzana Najvárková  •  Vydáno: 22.11.2012 15:26  •  Přečteno: 1541x

Poděkování za sponzorský dar

Moc děkujeme rodičům Davida a Ondry Abrtových za dar škole - profi vysavač. Díky nim můžeme škrtnout další položku z tabulky "Jak pomoci škole". Děkujeme!

Autor: Zuzana Najvárková  •  Vydáno: 27.9.2012 8:29  •  Přečteno: 1674x

Jak můžete pomoci škole

Vážení rodiče a přátelé školy DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POSKYTLI ŠKOLE V LOŇSKÉM ROCE SPONZORSKÝ DAR. Velice si Vaší pomoci vážíme. Pokud budete mít zájem nějak konkrétně i v letošním roce prospět lepšímu chodu naší školy, na webových stránkách si můžete prohlédnout některé nápady na věci potřebné ve škole i ve školce.

Autor: Zuzana Najvárková  •  Vydáno: 9.9.2012 15:54  •  Přečteno: 1696x