Kategorie: Aktuality

Třídní schůzky 10.1.2019

- hodnocení žáků
- 19.-26.1. Lyžařský kurz (termín odevzdání vyplněných formulářů do 14.1.2019)
- 30.1. Matematická olympiáda - okresní kolo - Černošice (vybraní žáci 5.tř)
- 31.1. vysvědčení - vyučování končí po 4. vyučovací hodině
- 1.2. pololetní prázdniny
- Mimořádná schůzka pro rodiče žáků 5.tř, kteří se hlásí na víceletá gymnázia, se bude konat 14.2. v 17:00 (přihlášky, zápisové lístky)


- VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO A POPLATKŮ ZA ŠD - u třídních učitelů (vyúčtovaná částka se rovná rozdílu zaslaných plateb a odebraných obědů do 31.12.2018)


- jarní prázdniny 25.2. - 1.3.2019
- zájem o ŠD v době jarních prázdnin - v provozu při přihlášení min.20 dětí

- ŠD - zimní oblečení - oteplovačky (jedny rukavice výhradně pro ŠD)
- ŠD - pitný režim na 2. pololetí - 40 Kč
- kroužky v druhém pololetí (přihlášení možné pouze v případě nenaplněné kapacity)
- SBĚR papíru + víčka + hliník - 4.-6.2. probíhá sběr, 7. února 2019 - odvoz
- PLAVÁNÍ - 11.,18.,25.1. - termíny plavání 3.-5.tř
- Od 8.2. 1.lekce plavání 1.-2.tř + MŠ - Každý pátek 1.,2.tř
- kdo žádá o potvrzení pro pojišťovnu, prosím zapište se u tř. učitele
- škola v přírodě - předběžný zájem ano - ne (více informací u tř. učitelů)
- termín příštích tř. Schůzek - 9.4.2019 od 17 hod.
- Nahlásit změny zdrav. Pojišťoven, trvalého bydliště
- ZTRÁTY A NÁLEZY - PROSÍM, ROZEBERTE SI. (31.1. BUDE OBSAH KRABICE ODVEZEN DO KLOKÁNKU)

 

print Formát pro tisk